Liečba

Zastavte kolotoč ochorení dýchacích ciest a alergií vašich detí. Pošlite ich do kúpeľov.

Kašle, sople, únava, horúčka. „Už zasa?!,“ vzdychnete si. Prečo sú deti často choré? Pozrime sa spolu na nešpecifické ochorenia dýchacích ciest u detí.

Sú vaše deti neustále choré a idú „z choroby do choroby“?

Výskyt ochorení dýchacích ciest v detskej populácii neustále narastá, pre rodičov je ale zvlášť znepokojivé, ak sa u dieťaťa vyskytujú v priebehu roka opakovane.

Vracajúce sa ochorenia dýchacích ciest pritom vážne ohrozujú aj celkovú kvalitu zdravia dieťaťa.

Neutíchajúci kolotoč ochorení navyše spôsobuje deťom aj problémy so zvládaním školských povinností, dospelým zasa časté absencie v práci.

Kedy je dieťa často choré?

respiracne-ochorenia

Respiračné ochorenia sú u detí bežné počas celého roka. Sú však deti, ktoré ich prekonajú len niekoľko; iné sú zasa s krátkymi, či dlhšími prestávkami choré častejšie. Aj keď sa nedá v prípade detských ochorení hovoriť o žiadnej norme, približne 5 ochorení dieťaťa do roka sa nevymyká bežnému priemeru. O často chorom dieťati hovoríme v prípade, ak prekoná aspoň 6 respiračných infekcií za rok.

Zo štatistík

 • Dýchacie ochorenia sú najčastejším dôvodom návštevy detského lekára.
 • Deti mávajú infekcie dýchacích ciest asi dvakrát častejšie ako dospelí.
 • Stúpa počet astmatikov a každé štvrté dieťa trpí alergiou.

„U detí do 5 rokov tvoria ochorenia dýchacích orgánov až 50 % celkovej chorobnosti, u detí vo veku od 5 do 12 rokov 30 % chorobnosti. Ide o nealergické, aj alergické ochorenia. S urbanizáciou prostredia, zvyšovaním populácie žijúcej v mestách, počet alergických ochorení u detí neustále rastie. Aj preto sú ochorenia, ako alergická rinitída a astma už v detskom veku na vzostupe,“ konštatuje MUDr. Helena Potanková, primárka Tatranských kúpeľov Lučivná.

Prečo sú deti často choré?

Príčinou častej chorobnosti detí je obyčajne porucha imunity. Detský organizmus sa neustále vyvíja, a platí to aj pre imunitný systém, ktorý zabezpečuje ochranu proti patogénom z vonkajšieho prostredia.

Imunitný systém dieťaťa je do určitej miery ovplyvnený genetickou výbavou, ktorú získa od rodičov, veľký vplyv má však aj obdobie tehotenstva. Samotný imunitný systém dieťaťa sa vyvíja bezprostredne po narodení, pričom sú pre správne fungovanie imunity v neskoršom živote kľúčové najmä prvé týždne života dieťaťa. V priebehu prvého pol roka dôjde k spotrebovaniu protilátok, ktoré dieťa dostalo od matky, pričom už počas tohto obdobia si dieťa začína budovať svoju vlastnú efektívnu imunitu.

Imunitný systém dieťa sa rozvíja prostredníctvom kontaktu s baktériami, vírusmiplesňami, a učí sa proti ním brániť. Do 1. roku veku dieťaťa sa imunitný systém významne rozvinie, aj keď nie úplne. Plne rozvinutý imunitný systém získa mladý človek až v období puberty.

Čo spôsobuje infekcie u detí?

Infekcie spôsobujú mikroorganizmy – baktérie, vírusy, plesne, kvasinky. Patria k nim aj infekcie dýchacieho ústrojenstva, z ktorých až 80 – 90 % spôsobujú vírusy.

Ochorenia spôsobené vírusmi sa neliečia antibiotikami!

Mikroorganizmy sa do organizmu dostávajú nosom, prípadne ústami. Na sliznici nosa je dýchací epitel (vybavený pohyblivými riasinkami), ktorý je spolu s podslizničným väzivom bohato prestúpeným cievami a bunkami imunitného systému prvou ochrannou bariérou imunitného systému.

Ak je mikroorganizmus po preniknutí do nosovej sliznice dostatočne odolný, môže sa dostať ďalej do oblasti hrdla, kde sa nachádza ďalšia skupina orgánov imunitného systému (podnebné mandle, nosná mandľa a ďalšie „ostrovčeky“ imunity). Ak prekoná patogén aj túto bariéru, dostáva sa do priedušiek a pľúc.

Vírusy prenikajúce touto cestou do organizmu dokážu poškodiť slizničný povrch dýchacích orgánov, čím sa uľahčuje vznik bakteriálnej infekcie. Baktérie potom dokážu aj banálne infekcie dýchacích ciest výrazne skomplikovať. Bakteriálne ochorenia dýchacích ciest si zvyčajne vyžadujú liečbu antibiotikami.

Bez návštevy lekára je však ťažké rozlíšiť, či ide o vírusovú alebo bakteriálnu infekciu.

V detskej populácii narastá aj výskyt alergických ochorení, keď je detský organizmus citlivý celoročne (plesne, roztoče), alebo sezónne (na rôzne alergény, pele rastlín). Sliznica dýchacích orgánov sa alergickým zápalom oslabuje a stáva sa citlivejšou na mikroorganizmy  vyvolávajúce respiračné ochorenia (vírusy, baktérie).

Najzávažnejším alergickým ochorením je astma. „Je to chronická zápalová choroba dýchacích ciest, predovšetkým priedušiek, na ktorej sa podieľajú aktivované bunky imunitného systému. Je charakterizovaná zvýšenou reaktivitou na rôzne stimuly,  ktoré vedú k zúženiu a uzavretiu priedušiek,“ vysvetľuje primárka Helena Potanková.

Príčiny častej chorobnosti detí:

 • Nevyzretý imunitný systém je najčastejšou príčinou opakovaných infekcií u detí. Prvé 3 roky života sú pre tvorbu imunitného systému najdôležitejšie, ale jeho vyzretie do plnej funkčnosti sa uskutočňuje postupne, až do puberty.
 • Vyčerpaný imunitný systém, oslabený najmä často sa opakujúcimi infekciami.
 • Príliš závažná infekcia, s ktorou si ani dobre vybudovaný imunitný systém nevie poradiť a potrebuje farmakologickú liečbu.

Najčastejšie infekcie dýchacích ciest u detí:

alergie

Nealergické respiračné ochorenia:

Alergické ochorenia:

 • bronchiálna nádcha,
 • bronchiálna astma.

Primárka Tatranských kúpeľov Lučivná MUDr. Helena Potanková konkretizuje základné príznaky ochorení dýchacích ciest. „Patria medzi ne nádchy, kašeľ, zachrípnutie, dýchavica, bolesť na hrudníku, dýchací šelest, zvýšená teplota až horúčka, bolesti svalov, hlavy, únava, celková slabosť, či nechutenstvo. Príznaky sa môžu vyskytovať v rôznych kombináciách a v rôznej intenzite.“

Liečba ochorení dýchacích ciest je podľa odborníčky komplexná a individuálna.

„Už od útleho veku dieťaťa je často nutná farmakologická liečba, úlohou ktorej je zvládnuť akútny stav ochorenia a zabrániť exacerbáciám, teda zhoršeniu ochorenia. Okrem medikamentóznej liečby sú vhodné a prospešné aj nemedikamentózne liečebné metódy, najmä rehabilitácia, kúpeľná liečba, prímorské pobyty, úprava životného prostredia, životosprávy, stravovacích návykov, zvyšovanie fyzickej kondície športom a pobyt na čerstvom vzduchu.“

Pomáhajú klimatické kúpele

Pri liečbe ochorení dýchacích ciest u často a chronicky chorých detí (okrem farmakologickej liečby) významne pomáha aj kúpeľná liečba.

Kúpeľné pobyty zlepšujú aktuálny zdravotný stav detí, ale majú tiež významné miesto v prevencii ochorení.

Klimatická kúpeľná liečba:

 • pomáha pri stabilizácii a zlepšení základného ochorenia,
 • zabezpečuje pokles akútnych ochorení,
 • skracuje dobu liečenia ochorenia,
 • znižuje potrebu antibiotickej a ďalšej farmakologickej liečby, znižuje počet hospitalizácií,
 • u malých detí môže preventívne zabrániť rozvinutiu ochorenia, na ktoré je dieťa predisponované, napr. bronchiálnej astmy.

Základom kúpeľnej liečby dýchacích ciest je klimatoterapia – fyzikálna liečba, ktorá využíva liečivé faktory klímy. Počas liečebného pobytu sa k nej pridávajú aj ďalšie terapie, napr. rehabilitácie, inhalačná liečba, rôzne druhy masáží, teploliečba, svetloliečba a pod.

Po kúpeľnej liečbe…

Absolvovanie liečebného pobytu v kúpeľoch má pre zdravie dieťaťa množstvo pozitívnych zdravotných účinkov:

 • zlepšuje, resp. stabilizuje zdravotného stavu,
 • zabraňuje zhoršeniu chronických stavov,
 • stimuluje imunitný systém,
 • znižuje frekvenciu respiračných ochorení,
 • ak dieťa ochorie, priebeh je ľahší, s kratším trvaním,
 • redukuje následnú antibiotickú liečbu (v prípade potreby postačuje symptomatická liečba, zameraná na potlačenie príznakov ochorenia),
 • u malého dieťaťa pôsobí ako prevencia rozvoja ochorení,
 • prejavy alergickej nádchy sa zväčša po kúpeľnej liečbe obmedzujú len na sezónu, s adekvátnou liečbou v tomto období.
 • pri bronchiálnej astme dieťa lepšie toleruje záťaž a je nastavené na menšie dávky liekov, ktoré udržiavajú ochorenie pod kontrolou.

Prínosy absolvovania liečebného pobytu v kúpeľoch dokážu lekári na základe výsledkov odborných vyšetrení jasne objektivizovať.

Akú zmenu vidí lekár v zdravotnom stave malého pacienta po kúpeľnej liečbe?

 • Lepšie výsledky funkčného vyšetrenia pľúc (spirometria).
 • Lepšie prospievanie dieťaťa, dieťa je telesne zdatnejšie, lepšie spolupracuje, je adaptovanejšie na prostredie.
 • Dieťa má osvojené návyky toalety horných dýchacích ciest (napr. správne smrkanie, preplach nosa), ovláda „inhalačné“ dýchanie, s dôrazom na správny nádych. Lepšie držanie tela, deformity hrudníka bez progresie, pozorované zlepšenie.
 • Redukciu ambulantnej liečby (t.j. liečby podávanej doma), pri ktorej je ochorenie stabilizované, t.j. pod kontrolou.
 • Socializáciu dieťaťa.

Subjektívne benefity liečby najviac pociťujú deti a rodičia.

Deti sa môžu vďaka zlepšenému zdraviu opäť naplno zapájať do všetkých aktivít, ktoré ich bavia. Pre rodičov zase neexistuje väčšia radosť ako dieťa bez ustavične sa opakujúcich zdravotných ťažkostí.

Navyše, spoločne prežitý pobyt v kúpeľoch neraz prináša upevnenie vzájomného vzťahu medzi deťmi a rodičmi. A ak berieme celý organizmus ako jednotu tela a duše, nesmieme zabúdať, že nielen prítomnosť blízkych, ale aj pozitívne prežívanie (ktoré pobyt v kúpeľoch prináša) dokáže liečiť.

TEST:


Má vaše dieťa nárok na kúpeľný pobyt?

Ak odpoviete aspoň na 2 otázky ÁNO, žiadajte v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu:

A) Trpí vaše dieťa ochorením horných dýchacích ciest?

Ak odpoviete aspoň na 2 otázky „áno“, možno trpí recidivujúcimi katarmi horných dýchacích ciest a oslabenou imunitou, a preto má nárok na kúpeľný pobyt.

Má vaše dieťa často nádchu, ktorá je vodnatá, hlienovitá (biele hlieny) alebo hnisavá (zelenožlté sople)?

ÁNO – NIE

Trpí zatekaním hlienov do nosohltana a zachrípnutím?

ÁNO – NIE

Zvykne kašlať cez deň aj v noci, najskôr sucho, dráždivo, s napínaním až na zvracanie a s výstupom telesnej teploty?

ÁNO – NIE

Prekonáva častejšie angínu, zápal stredného ucha, prínosových dutín alebo hrtana (laryngitídu)?

ÁNO – NIE

B) Trpí vaše dieťa opakovaným akútnym alebo chronickým zápalom priedušiek?

Ak odpoviete aspoň na 2 otázky „áno“, možno trpí recidivujúcou akútnou bronchitídou alebo chronickou bronchitídou, a preto má nárok na kúpeľný pobyt.

Trápia vaše dieťa opakované akútne zápaly priedušiek aspoň 2x ročne?

ÁNO – NIE

Trápi vaše dieťa zvýšená teplota, kašeľ a bolesti na hrudi pri akútnom zápale priedušiek?

ÁNO – NIE

Kašeľ je najprv suchý a neskôr vykašliava hlieny bielej alebo žltozelenej farby?

ÁNO – NIE

Má chronický kašeľ (trvajúci niekoľko týždňov až mesiacov v roku, najmenej 2 roky za sebou), ktorý je hlavne suchý, dráždivý, občas aj s vykašliavaním hlienov, bez zvýšenej telesnej teploty, čo naznačuje chronický zápal priedušiek?

ÁNO – NIE


Ako dostať dieťa do kúpeľov?

Kúpeľná starostlivosť patrí medzi zdravotnú starostlivosť, na ktorú má vaše dieťa nárok zo zákona.

Kúpeľná starostlivosť je poskytovaná deťom vo veku od 3 do 18 rokov.

 1. Po potvrdení diagnózy dieťaťa je potrebné požiadať o vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu všeobecného lekára pre deti a dorast alebo priamo špecialistu. Za vypísanie návrhu poistenec neplatí
 2. Vypísané tlačivo pošlite na schválenie do vašej zdravotnej poisťovne. V návrhu môžete uviesť, v ktorých kúpeľoch si žiadate liečbu.
 3. Keď zdravotná poisťovňa návrh na liečbu schváli, pošle ho do konkrétnych kúpeľov.Následne vám prijímacia kancelária kúpeľov písomne oznámi termín nástupu. Dĺžka pobytu je 21 – 28 dní.
 4. Rodič môže ísť na kúpeľný pobyt s dieťaťom ako sprievod. Sprievod matky alebo inej blízkej osoby pri liečbe eliminuje stres dieťaťa z neznámeho prostredia. rodičia sa v kúpeľoch navyše naučia správnej starostlivosti o dieťa, správne rehabilitovať, podávať lieky, zdravo variť.

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Jana Bendová, PhD., praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z posudkového lekárstva a z vnútorného lekárstva, člen výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Komentáre