Liečba

Poslať dieťa do kúpeľov samé alebo s rodičom?

Skúsenosť mamičky:

Naše deti bývajú veľmi často choré, a keď sa ma jedného dňa lekárka spýtala, či by sme ich nechceli poslať do klimatických kúpeľov, moja prvá reakcia bola spontánna: „Áno.“

Na rad však prišli moje otázky: „Ako dostať dieťa do kúpeľov? Kedy je najvhodnejší čas? Pôjde tam samo, alebo je možný sprievod rodiča? A ktorá možnosť je lepšia? Zvládajú to deti bez rodičov? Nezameškajú školu? A ako im vlastne môžu kúpele pomôcť?“

Toto sú najčastejšie otázky rodičov, keď im lekári odporučia, aby poslali svoje deti do klimatických kúpeľov. Teraz vám na ne ponúkame odpovede.

Prečo klimatické kúpele?

Pozitívny účinok vyšších geografických polôh na ľudský organizmus je známy už dávno.  Ozdravný a relaxačný účinok je pripisovaný vlastnostiam horského ovzdušia. Základom klimatickej kúpeľnej liečby dýchacích ciest je klimatoterapia – fyzikálna liečba, ktorá využíva liečivé faktory klímy.

Klimatické kúpele pre deti majú dlhodobé priaznivé účinky na ich zdravotný stav.

Dostatok slnečného svitu, čerstvý vzduch, vysokohorská klíma, vhodné procedúry, pohyb, pokoj a krásna príroda, dokážu robiť s detským organizmom zázraky. Odporúčajú sa v prípade dlhodobých, opakujúcich sa ochorení dýchacích ciest a pri alergických ochoreniach.

„Klimatoterapia využíva meteorologické vplyvy, ktoré pôsobia na receptory v koži, v sliznici dýchacích ciest a v zmyslových orgánoch. Aby si organizmus pri zmene klímy udržal stabilné vnútorné prostredie, musí sa prispôsobiť zmeneným podmienkam. Hľadá rovnováhu medzi svojím vonkajším a vnútorným prostredím. Aklimatizácia prebieha v troch fázach – adaptácia, habituácia a optimálne ustálenie. Tento proces trvá 4 týždne a pri prechode do extrémnych podmienok môže trvať aj mesiace. Preto, pokiaľ ide o kúpeľnú liečbu, je lepší jeden dlhší ako tri krátkodobé pobyty,“ uviedla MUDr. Helena Potanková, primárka Tatranských klimatických kúpeľov Lučivná.

Ako pomáha klimatoterpia?

 • otužuje organizmus,
 • obnovuje prirodzenú telesnú rovnováhu,
 • podporuje detoxikáciu organizmu,
 • zlepšuje koncentráciu a vitalitu,
 • posilňuje imunitný systém,
 • uľahčuje vykašliavanie hlienov z dýchacích ciest.

„To všetko vedie k tomu, že nedochádza k búrlivým prejavom alergie, dieťa prekonáva menej často akútne respiračné infekcie a s ľahším priebehom, a tým nedochádza k zhoršovaniu základného ochorenia, naopak – stabilizuje sa, dokonca až zlepšuje,“ zdôrazňuje MUDr. Potánková.

Výsledky klimatickej liečby recidivujúcich ochorení dýchacích ciest u detí:

 • u 90 % detí klinické príznaky chronického ochorenia dýchacích ciest vymiznú,
 • 90 % alergikov sa prejavy alergie vytratia a viac ako polovica môže znížiť dávky liekov, alebo ich celkom vysadiť.

Kúpele pre deti s rodičom, či bez?

Zo skúseností mamičky:

Deti mohli nastúpiť na kúpeľnú liečbu okamžite. Ak by sme trvali na sprievode rodiča, museli by sme na termín čakať dlhšie. Tak sme sa odhodlali, že pôjdu do kúpeľov bez nás. Deti sa na nové prostredie tešili, ja som sa však pri balení kufrov pýtala:

„Spravili sme dobre? Nebudú plakať? Ako sa budú cítiť v cudzom prostredí? Dostanú všetko, čo budú potrebovať?“

Rozhoduje zrelosť dieťaťa

„Či je lepší pobyt dieťaťa v kúpeľoch s rodičom, alebo bez neho, závisí od zrelosti dieťaťa,“ hovorí psychologička, PhDr. Denisa Demovičová, PhD. „V prípade menej zrelého dieťaťa je pobyt s rodinným príslušníkom výhodnejší, v niektorých prípadoch až nutný. U dostatočne psychicky vyspelého dieťaťa sú výhody jednoznačne na strane samostatného pobytu.“

Pomyslenú hranicu samostatného fungovania dieťaťa predstavuje vek. Odborníci konštatujú, že z vývinového hľadiska nie sú deti do 6 rokov spôsobilé pre samostatný pobyt. Do tohto veku jednoznačne prevažujú prínosy spoločného pobytu dieťaťa a rodiča.

„Podľa našich pozorovaní, priemerný vek detí so sprievodcom je nižší, ako u detí bez sprievodcu. Tieto deti sú ešte naviazané na matku a nie sú schopné bez rodičov fungovať,“ dodáva primárka Tatranských kúpeľov Lučivná, MUDr. Helena Potánková.

Vy poznáte najlepšie svoje dieťa

Samotný vek dieťaťa však nie je podľa Denisy Demovičovej absolútnym kritériom pre absolvovanie samostatného pobytu v liečebnom zariadení.

„Aj keď sa odborníci vo všeobecnosti zhodujú v tom, že dieťa, ktoré sa plánuje zúčastniť na viac týždňovom pobytu mimo domova, by malo mať najmenej 7 rokov, aj medzi deťmi existujú výrazné rozdiely – v zrelosti, v preferenciách, v temperamente. Sú mladšie deti, ktoré sa bez problémov integrujú a pobyt bez rodičov si užívajú, naopak, môžeme sa stretnúť so staršími deťmi, ktoré sa na nové prostredie adaptujú dlhší čas. Najpovolanejšou osobou na posúdenie zrelosti dieťaťa je práve rodič.“

Absolvovanie samostatného pobytu – a to nezávisle od veku – by malo byť jednoznačne spoločným rozhodnutím dieťaťa a rodičov. Odborníčka prízvukuje, že žiadne dieťa by nemalo byť nútené k tomu, aby šlo na kúpeľnú liečbu samé. “Skúšky odvahy” tohto typu sú nielen nevhodné, ale môžu mať dôsledky na ďalšie fungovanie dieťaťa v živote.

Ako sa rozhodnúť pre kúpele pre deti od 6 – 8 rokov?

Ako dobrá pomôcka pri rozhodovaní, či poslať dieťa do kúpeľov samé, slúžia nasledovné ukazovatele. Dieťa vo veku 6 – 8 rokov môže absolvovať dlhší pobyt bez rodičov vtedy, ak:

 • je pomerne nezávislé a nie je výrazne naviazané na rodičov,
 • je samostatné (dokáže sa o seba postarať – obliecť, obuť), má základné hygienické návyky,
 • reaguje na požiadavky dospelej osoby, ktorá ho má v starostlivosti,
 • vie sa adaptovať na nové situácie a nových ľudí,
 • v prípade ťažkostí dokáže požiadať o pomoc,
 • cíti sa dobre v detskom kolektíve,
 • má bezproblémový nočný spánok – prespí celú noc, netrápia ho nočné mory a pod.,
 • už niekedy samostatne zvládlo pobyt mimo domova – napr. v škole prírody, na športovom sústredení, v detskom tábore a pod.
kupele pre deti
Zdroj foto: Pixabay.com

Ako sa rozhodnúť pre kúpele pre deti od 9 – 10 rokov?

Dieťa vo veku 9 – 10 rokov môže absolvovať liečebný pobyt bez rodičov vtedy, ak si dokáže predstaviť, že absolvuje pobyt samostatne. Pokiaľ váha, pokúsime sa ho k samostatnému pobytu motivovať „diskusnými stratégiami“:

 • vysvetlíme mu všetky výhody samostatného pobytu,
 • prejavíme empatiu v súvislosti s jeho obavami,
 • poukážeme na nesporné pozitíva samostatného pobytu – zábava, noví kamaráti, dobrodružstvo.

Povzbudzujúci môže byť aj argument, že aj iné deti to zvládli a užili si to.

Kúpele pre deti teda so spriedovom či bez?

Výhody pobytu dieťaťa v kúpeľoch so sprievodom:

 • Dieťa nie je odlúčené od rodiča, je spokojné a rýchlejšie sa adaptuje na nové prostredie.
 • Rodič a dieťa prežívajú spolu viac času a majú spoločné zážitky.
 • Rodiča sa vzdeláva, lepšie porozumie procesnej liečbe – klimatoterapii, farmakoterapii, dietoterapii, psychoterapii a rehabilitácii, čo potom dokáže využívať aj v domácom prostredí.

Výhody pobytu dieťaťa v kúpeľoch bez sprievodu:

 • Napomáha rozvoju detí v oblasti sociálnej, telesnej, morálnej, zvyšuje ich schopnosti.
 • Učí deti samostatnosti, spolupatričnosti, vzájomnému rešpektu a pomoci.
 • Pre väčšinu detí nie je odlúčenie jednoduché, ale túto skutočnosť prevážia nové zážitky, nové prostredie a noví kamaráti, s ktorými prekonáva odlúčenie.

pobyt-dietata-v-kupeloch-bez-sprievodu

Ako pripraviť dieťa na samostatný pobyt v kúpeľoch?

Rady primárky MUDr. Heleny Potankovej z Tatranských kúpeľov Lučivná:

„Pred nástupom na kúpeľnú liečbu sa s dieťaťom porozprávajte o tom, prečo je pre jeho zdravie pobyt potrebný; o pravidlách, ktoré v kúpeľnej liečbe platia. Vysvetlite mu, že je to dôležité pre jeho zdravie, ale aj to, že okrem liečby ho čaká aj veľa nových zážitkov a kamarátov. Dieťaťu nič nezatajujte, odpovedajte jasne a pravdivo. Dieťa má mať osvojené hygienické návyky – vďaka tomu bude sebavedomejšie, nebudú sa mu vysmievať, uľahčí prácu personálu a bude môcť učiť iné deti. Dieťa by malo uznávať dospelú autoritu, dokázať sa jej podriadiť, spolupracovať s kolektívom. So všetkým, čo ho trápi, sa má s dôverou obrátiť na zdravotnícky personál, učiteľov, ktorí mu vždy pomôžu. A musí mať istotu, že sa môže kedykoľvek vrátiť domov.“

Rady psychologičky Denisy Demovičovej:

 • Začnite prípravu s dostatočným predstihom – najlepšie pár mesiacov dopredu.
 • Poskytnite dieťaťu čo najviac informácií o liečebnom pobyte (rozprávanie, text, video, brožúrka). Práve dostatok informácií zmenší obavy z neznámeho.
 • Ak dieťa nemá skúsenosť s prespávaním mimo domova, umožnite mu takýto zážitok – napr. nocovanie u starých rodičov, príbuzných, rodičov jeho kamaráta. Pochváľte ho, ak to dokáže bez problémov.
 • Pred odchodom do kúpeľov zaangažujte dieťa do príprav (nákupy, balenie).
 • Povzbuďte dieťa rozprávaním o nových zážitkoch, ktoré ho v kúpeľoch čakajú, ale aj o perspektíve nižšej chorobnosti.
 • Vyhnite sa prenášaniu vlastných obáv a úzkostí na dieťa (dúfam, že ti tam bude dobre; ako mi len budeš chýbať“…).
 • Rozprávajte sa s dieťaťom otvorene o jeho obavách. Najčastejšie sú obavy z odlúčenosti, ktoré netreba ani dramatizovať, ale ani bagatelizovať. Je dobré, ak dieťaťu vysvetlíte, že strach je prirodzený, keďže ide do niečoho nového, a že tieto obavy majú len prechodný charakter. Vyjadrite vieru, že dieťa tieto ťažkosti zvládne.
 • A nakoniec – dieťa v žiadnom prípade nezavádzajte a nesľubujte mu veci, ktoré nemôžete, resp. nechcete splniť. Napríklad, nie je vhodné, ak mu dopredu sľubujete, že keď sa mu tam nebude páčiť alebo bude mať horší deň” – prídete a vezmete ho domov. Takýto sľub spôsobí, že dieťa sa ani nepokúsi situáciu zvládnuť.

Zdroj foto: Pixabay.com

kupele pre deti-spanok
Zdroj foto: Pixabay.com

Rodičovské obavy sú prirodzené, ale nie opodstatnené

Rodičovský reflex, a síce chrániť svoje deti a udržiavať ich v bezpečí, je prirodzený. Mnohí rodičia sú však pri správach o rôznych katastrofách a nehodách mimoriadne senzitívni a opatrní. Preto býva niekedy väčším problémom rodič, než dieťa.

Samostatný pobyt dieťaťa, ktoré spĺňa podmienky zrelosti, môže byť mimoriadne prospešný nielen preň, ale aj pre rodičov.

Primárka Tatranských kúpeľov v Lučivnej, MUDr. Helena Potánková zo skúseností vie, že zo zdravotného hľadiska sa rodičia najčastejšie obávajú toho, čo bude, ak dieťa ochorie.

„Ubezpečíme ich, že je u nás zabezpečená kompletná zdravotnícka starostlivosť, a podľa potreby ďalšie vyšetrenia v spádových odborných ambulanciách a v nemocnici. Rodičia sú telefonicky o všetkom informovaní. Ak majú obavy, ako bude dieťa tolerovať záťaž pri klimatoterapii a rehabilitačnej liečbe, postupujeme individuálne a veľmi citlivo, s prihliadnutím na jeho zdravotný stav.“

Psychologička Denisa Demovičová odpovedá zase na častú otázku rodičov: „Ako naše dieťa zvládne smútok z odlúčenosti?“

„Dobrá správa je, že väčšina detí tento pocit nezažíva, keďže sú plne zaneprázdnené bohatým programom – liečebným, školským, novými aktivitami a stretávaním sa s novými kamarátmi.Samozrejme, existujú aj deti, ktoré majú v prvých dňoch skúsenosť s nejakou tou slzou, ale dlhotrvajúci smútok je skôr výnimočný. Deti sú oveľa prispôsobivejšie, schopnejšie a odolnejšie, ako sa nám niekedy zdá. A navyše, na občasnom smútku nie je nič zlé – naopak, je prirodzeným pozitívnym dôkazom o pevnej väzbe dieťaťa k nám, rodičom.“

A pokiaľ ide o obavy, či bude mať dieťa dostatočnú starostlivosť, MUDr. Helena Potánková uisťuje rodičov, že v kvalitnom liečebnom zariadení je personál vyškolený na prácu s menšími deťmi a postará sa, aby mali zabezpečený pitný režim, správnu stravu, ochranu pred UV žiarením a pod.

„V prípade predsa len sťaženej a problematickej adaptácie na prostredie u senzitívneho, emocionálne, sociálne nezrelého a labilného dieťaťa, sa s rodičmi telefonicky dohodneme o ďalšom postupe. Buď kúpeľný pobyt ukončíme, alebo je dokončený v sprievode rodičov.“

kupele-priatelstva-deti
Zdroj foto: Pixabay.com

Do kúpeľov s plavkami, aj s otepľovačkami – klimatické kúpele počas celého roka

Liečivá sila klimatických kúpeľov pôsobí blahodarne na detský organizmus, ktorý je oslabený častými chorobami počas celého roka. V každom ročnom období pritom prináša iné zážitkové špecifiká, pri rovnakom zdravotnom účinku.

Zima v kúpeľoch:

Zimné obdobie, s nízkymi teplotami a sychravým počasím, vytvára vhodné podmienky pre vírusové respiračné ochorenia. Pobyt v detských kolektívoch prispieva zasa k ich rozširovaniu a opakovanému výskytu.

Kúpele môže byť miestom, kde sa deti vyhnú nákaze, ktorá sa momentálne objavuje v domácom prostredí (napr. v škole, kam chodí). Zima je vhodné obdobie aj na liečbu alergie na peľ drevín a jarné kvety.

Január – február:

 • mesiace vegetačného pokoja,
 • koncentrácie peľu sú až na nulových hladinách,
 • mrazivé počasie udržuje nízke koncentrácie spór húb (plesní),
 • sneh zbavuje vzduch prachu a iných nečistôt,
 • zvýšená koncentrácia záporných iónov, čo má pozitívne účinky na sliznicu dýchacích ciest – posilňuje ich samočistiacu schopnosť,
 • dlhší slnečný svit, než v dolinách, jasnejšia obloha (menej hmly), často aj vyššie teploty,
 • pri veternom počasí sa v klimatických kúpeľoch upravuje režim dňa tak, aby deti neboli vystavené priveľkému ochladzovaniu,
 • zimné športy, ako lyžovanie, hokej, sánkovanie, korčuľovanie, zlepšujú pohybovú kondíciu detí.

Jar v kúpeľoch:

Marec – apríl:

 •  mesiace, keď chladné noci s prízemnými mrazíkmi prispievajú k nižšej koncentrácii peľu v ovzduší,
 • v problematických oblastiach SR sa začína peľová sezóna drevín (lieska, jelša, breza) a peľová sezóna kvetov (sedmokráska, púpava),
 • konkrétnu a aktuálnu peľovú situáciu v rámcu regiónu a alergénu nájdete na www.alergia.sk/pelove-spravodajstvo/verejnost/aktualne,
 • slnečné žiarenie nadobúda vysoké hodnoty, a to vďaka vysokému postaveniu slnka nad snehovou pokrývkou, ktorá odrazom znásobuje jeho intenzitu,
 • ultrafialové lúče majú baktericídny vplyv na vzduch v kúpeľoch,
 • v apríli je nízka relatívna vlhkosť vzduchu, čo uľahčuje vykašliavanie hlienov z dýchacích ciest,
 • na prelome zimy a jari sú v popredí „črevné chrípky“ a naďalej prevládajú vírusové respiračné infekcie,
 • ideálne mesiace pre absolvovanie kúpeľnej liečby u pacientov s alergiami na peľ tráv a burín,
 • pohybová kondícia a odolnosť organizmu detí sa zlepšuje vďaka športovo-relaxačným aktivitám, ako sú prechádzky, výlety, cyklistika, hry na vonkajších ihriskách a v areáli kúpeľov.

Máj – jún:

 • priemerné mesačné teploty sa pohybujú od 10 – 14°C,
 • v druhej dekáde mája sa objavuje posledný mráz,
 • s pribúdajúcou vegetáciou nastupuje obdobie alergií na peľ tráv,
 • v druhej polovici júna je výdatnejšia zrážková činnosť, čo so sebou prináša vlhko a teplo, a tým aj nárast denných koncentrácií spór húb (plesní); v tatranských klimatických kúpeľoch je však vzduch čistejší.

Toto obdobie je vhodné na liečbu detí s alergiou na prach.

Leto v kúpeľoch:

Júl – august:

 • mesiace s maximálnymi dennými i nočnými teplotami,
 • najviac slnečného svitu a zrážok pripadá na júl,
 • zrážky sú výdatné, najmä vo forme búrkových lejakov, čo obohacuje vzduch o záporné ióny – ich vdychovaním a vstrebávaním dochádza k obnoveniu prirodzenej telesnej rovnováhy a detoxikácii organizmu,
 • záporné ióny majú mnoho priaznivých účinkov – podporujúliečbu astmy, sennej nádchy, zápalov prínosových dutín, zlepšujú koncentráciu, vitalitu, harmóniu telesných funkcií, s väzbou na psychiku a posilnenie imunitného systému,
 • so stúpajúcou nadmorskou výškou klesá teplota vzduchu, a ak sa v blízkosti klimatických kúpeľov nachádzajú lesy, nížinné horúčavy sú vylúčené,
 • pohybovú kondíciu zlepšujú rôzne vonkajšie športovo-relaxačné aktivity, vrátane vonkajších bazénov so slanou vodou.

Leto chráni detských pacientov pred búrlivými prejavmi alergie.

Jeseň v kúpeľoch:

September, október, november:

 • Koncom septembra sú noci chladnejšie (s prízemnými mrazíkmi), čo prispieva k poklesu výskytu peľu bylín a burín v ovzduší. V tomto mesiaci je aj minimum zrážok.
 • V septembri až októbri býva často inverzné počasie, no v kúpeľoch je teplejšie, než v nižších polohách, kde je hmlisto a chladno.
 • Kým nížiny zahaľuje po celé dni hustá vrstva nízkych mrakov, vo vyšších nadmorských výškach, kde sú klimatické kúpele umiestnené, je najkrajšie, bezoblačné a slnečné počasie. Takáto klíma je optimálna na liečbu detí so všetkými nešpecifickými ochoreniami dýchacích ciest.

November – december:

 • Maximálna relatívna vlhkosť vzduchu.
 • Zrážky sú hlavne vo forme snehu.
 • Peľ v ovzduší má alergologicky nevýznamné koncentrácie.

V tomto období je pobyt v klimatických kúpeľoch vhodný pre všetky indikácie kúpeľnej liečby, menej pre diagnózy s alergiou na plesne a spóry. V prostredí klimatických kúpeľov je dieťa izolované, vírusové ochorenia, ktoré sú na konci jesene časté, ho obídu. Slnečné a vzdušné kúpele provokujú bunky k obrane, zvyšujú ich látkovú výmenu a odolnosť.

Kúpele pre deti – na ako dlho a ako často?

„V prípade už rozvinutého ochorenia, je cieľom kúpeľnej liečby zlepšenie zdravotného stavu pacienta. Pre dosiahnutie tohto cieľa je optimálna dĺžka liečebného pobytu 21 – 28 dní. Významná je tiež preventívna funkcia  kúpeľov, a vtedy majú efekt aj kratšie trvajúce pobyty. Opakovaná kúpeľná liečba udržiava ochorenie pod kontrolou, aby jeho príznaky boli minimálne a nedochádzalo k závažným exacerbáciam. Týka sa to hlavne bronchiálnej astmy a alergickej rinitídy,“ pripomína MUDr. Helena Potanková.

V kúpeľoch deťom nuda nehrozí

 

Deti, ktoré absolvujú kúpeľnú liečbu, majú o program postarané, a to bez ohľadu na počasie a počas celého roka. Režim dňa detského pacienta je v kúpeľoch dôkladne naplánovaný – zahŕňa naordinované procedúry, školské vyučovanie a voľný čas.

O detských pacientov sa stará kvalifikovaný zdravotnícky personál 24 hodín denne, nepretržite je zaistená lekárska služba. Neoddeliteľnou súčasťou kúpeľnej liečby je individuálny psychologický prístup k pacientom.

Deti nezanedbávajú ani školu. Školské vyučovanie prebieha v dopoludňajších hodinách. Personál školy sa usiluje o čo najlepšie prepojenie školských osnov, podľa individuálnych potrieb každého žiaka a v spolupráci s domovskou školou. Relax a potrebný pokoj prinášajú deťom rôzne procedúry rehabilitačnej a pohybovej liečby.

 • Rehabilitačná liečba: respiračná fyzioterapia (nácvik metód a techník dýchania, inhalácia, liečebná telesná výchova, saunovanie, hydromasážne vane, tepelné zábaly, masáže, svetloliečba a pod. Všetky procedúry prebiehajú pod vedením skúsených zdravotníkov a fyzioterapeutov.
 • Pohybová liečba: vychádzky, výlety do okolia, jazdy na bicykloch, kolieskových korčuliach, kolobežkách, športové aktivity na polyfunkčných vonkajších ihriskách, v prípade zlého počasia v telocvični, vo fitness centrách, v indoorových herniach.
 • Psychický relax: zabezpečujú ho zaujímavé doplnkové, tzv. animačné služby. Popri športových aktivít je ponúkaná pestrá paleta kultúrno-spoločenských akcií, s dôrazom na maximálny počet hodín pobytu na čerstvom vzduchu. Deti sú motivované k činorodému využívaniu voľného času.

rehabilitacna-liecba

Čo dodať na záver?

Možnosť využívania kúpeľnej liečby patrí k neoceniteľným benefitom zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Ide o doplnkovú liečbu, ktorá je súčasťou komplexnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti. Malí aj veľkí pacienti majú na ňu nárok zo zákona.

V súvislosti s rastúcim znečistením a zhoršujúcimi sa podmienkami prostredia okolo nás, ale aj kvôli nárastu počtu alergických ochorení a recidivujúcich ochorení dýchacích ciest, je kúpeľná liečba práve v detskej populácii ničím nenahraditeľnou súčasťou liečebného procesu. Prostredie klimatických kúpeľov je totiž jedinečné a nenapodobiteľné.

Kúpeľná liečba napomáha k stabilizácii, až k zlepšeniu základného ochorenia, znižuje komplikácie a frekvenciu akútnych ochorení, skracuje dobu ich liečenia, znižuje potrebu antibiotickej a ďalšej farmakologickej liečby, resp. počet hospitalizácií. V prípade malých detí, takáto prevencia môže zabrániť rozvinutiu ochorení, na ktoré majú predispozície.

Dlhším pobytom v klimatických kúpeľoch si malí pacienti (okrem utužovania zdravia) posilňujú aj svoje sebavedomie, trénujú svoje emocionálne a sociálne zručnosti. Pri terapiách, ktoré niekedy pripomínajú skôr hru, pri túrach do lesa a rôznych atraktívnych podujatiach, deti získavajú zážitky na celý život. A podstatný je aj fakt, že počas dlhšieho pobytu sa u nich rozvíja vzťah k prírode.

Kúpele pre deti prinášajú mnohé výhody

„Rodičia, ktorí pošlú dieťa na kúpeľnú liečbu „vyhrajú“ nielen jeho zdravie, ale aj sebavedomie a nezávislosť,“ tvrdí PhDr. Denisa Demovičová, PhD.

„Pri samostatnom pobyte, bez rodičov, majú deti v bezpečnom priestore príležitosť na slobodné učenie sa, rozvoj schopností a rast sebadôvery. Viac fyzických aktivít, ktoré sú v kúpeľoch realizované prostredníctvom hier a zábavy, umožňuje deťom, aby v silnej konkurencii počítačov a smartfónov lepšie prijímali zásady zdravého životného štýlu. Deti si počas pobytu budujú nové priateľstvá a rozvíjajú sociálne zručnosti. Posilňujú si emocionálnu inteligenciu, vďaka čomu ľahšie rozoznávajú a ovládajú vlastné emócie, ako aj emócie ostatných ľudí. A nezanedbateľný je aj rozmer budovania enviromentálneho povedomia, ktorý naberá na dôležitosti najmä u generácie, ktorej chýbajú celoživotné putá a vzťahy s prírodným svetom. Samostatný pobyt v kúpeľoch častokrát odhalí aj nové zručnosti, ktoré potom dieťaťu slúžia celý život,“ skonštatovala na záver Denisa Demovičová.

Zo skúseností mamičky:

Počas trojtýždňového pobytu mojich detí v kúpeľoch, som im každý večer telefonovala, no ani raz sa nepýtali domov. Naopak, každý deň mi radostne oznamovali, čo nové zažili. Keď sme po ne prišli, boli spokojné, usmiate a veľmi dobre vyzerali. A pri lúčení už obe dcérky oznamovali sestričkám, lekárom, ale aj svojim novým malým priateľom, že sa sem o rok určite vrátia. V duchu som s nimi už dopredu súhlasila.

dieta-do-kupelov

Ako požiadať o pobyt vášho dieťaťa v kúpeľoch?

Kúpeľná starostlivosť patrí k zdravotnej starostlivosti, na ktorú má vaše dieťa nárok zo zákona.

 • Kúpeľná starostlivosť je poskytovaná deťom vo veku od 3 do 18 rokov.
 • S návrhom na kúpeľnú liečbu (tlačivo) sa obráťte na svojho lekára.
 • Vypísané tlačivo pošlite na schválenie do svojej zdravotnej poisťovne. V návrhu máte právo uviesť, ktoré kúpele preferujete.
 • Keď zdravotná poisťovňa návrh na liečbu schváli, pošle ho do konkrétnych kúpeľov.
 • Termín výstupu vám prijímacia kancelária kúpeľov oznámi písomne.

Pobyt v klimatickom mieste, odbornom liečebnom ústave, v kúpeľnej liečebni, alebo v detskej ozdravovni, ordinuje lekár v prípade:

 • opakujúcich sa zápalov horných dýchacích ciest s oslabenou odolnosťou,
 • alergických nádch, ktoré potvrdil alergológ (vyšetreniami),
 • opakujúcej sa bronchitídy, sinobronchitídy a iných chorôb horných dýchacích ciest, ak napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia,
 • stavov po opakovanom zápale pľúc, a to v priebehu posledných 2 rokov,
 • chronickej a obštrukčnej bronchitídy,
 • bronchiálnej astmy,
 • dermorespiračného syndrómu,
 • stavov po pľúcnych operáciách, a to do 12 mesiacov po operácii.

Piliere liečby v klimatických kúpeľoch:

 • pobyt na čerstvom vzduchu,
 • pohybová činnosť detí,
 • doplnkové procedúry: inhalačná liečba, klasická masáž, reflexná masáž, teploliečba, elektroliečba, svetloliečba, bazén, sauna, hydromasážna vaňa, škótske streky, floating.

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Jana Bendová, PhD., praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z posudkového lekárstva a z vnútorného lekárstva, členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Komentáre