O projekte

Projekt Život bez antibiotík sa venuje vzdelávaniu laickej verejnosti v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby zápalových ochorení antibiotikami. Cieľom je vysvetliť ľuďom hodnotu týchto veľmi vzácnych a životzachraňujúcich liekov, o ktoré môžeme, vďaka ich nezodpovednému užívaniu, v blízkej budúcnosti prísť.

Záchrana účinnosti antibiotík je závislá od spolupráce ľudí v systéme zdravotníctva, zdravotníckych pracovníkov, odborníkov z oblasti živočíšnej výroby, poľnohospodárstva a laickej verejnosti. Dôsledky návratu do tzv. predantibiotickej éry by boli pre nás všetkých katastrofálne. Podľa niektorých odborníkov môže byť úmrtnosť na antimikrobiálnu rezistenciu najčastejšou príčinou úmrtí v roku 2050.

Aby sme sa tomuto problému vyhli, sústreďujeme sa v projekte na tieto dve tematické oblasti: zvýšenie povedomia pacientov o antibiotikách a zlepšenie spolupráce medzi lekárom a pacientom.

Všetky články na informačnom portáli prešli medicínskou korektúrou. V rokoch 2015 – 2017 ju zabezpečovala MUDr. Jana Bendová, PhD. a od roku 2018 ju zabezpečuje MUDr. Adriana Šimková, PhD.

Projekt Život bez antibiotík vedie tím občianskeho združenia SLOVENSKÝ PACIENT:

hlavná projektová manažérka
MUDr. Ľubica Musilová
musilova@slovenskypacient.sk

V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte:
Ing. arch. Radoslav Herda
herda@slovenskypacient.sk
www.slovenskypacient.sk