ČO BY STE MALI VEDIEŤ O ANTIBIOTIKÁCH

 

Odborná garantka

medicínskych informácií

MUDr. Jana Bendová .PhD

lekárka pre dospelých

 

“Sme na prahu priepasti postantibiotickej éry. Neuvážený krok, hoci aj vpred, znamená hlboký pád.”

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. Mikrobiologický ústav LF UK a UN Bratislava

“Antibiotiká musia byť predpisované na základe vyšetrenia lekárom a liečba nimi musí byť
racionálna, efektívna a cielená.”

MUDr. Darina Sedláková, MPH Kancelária WHO na Slovensku

"Pokiaľ nebudeme starostlivo rozlišovať medzi nezávažnými vírusovými a závažnými bakteriálnymi infekciami, tak sa nám jedného dňa môže stať, že žiadne antibiotiká už nebudú účinné,"

MUDr. Jana Bendová Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva

Ako lekári chránia účinnosť antibiotík

MUDr. Peter Lipták

Znižovanie účinnosti antibiotík

MUDr. Peter Lipták

Kedy lekári nepredpisujú antibiotiká?

MUDr. Peter Lipták

Antibiotiká. Používajte ich rozumne.

WHO 2017
 

AKO NEDOSTAŤ

Bakteriálny zápal?

Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách je každoročnou európskou iniciatívou v oblasti verejného zdravia, ktorá sa uskutočňuje 18. novembra.

 

Otestujte sa s nami v oblasti antibiotík

NAŠI PARTNERI: