Vyšetrenia

CRP: Z kvapky krvi viete, či brať antibiotiká

Test hladiny CRP robí lekár prvého kontaktu

Stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP), sa stáva postupne štandardom v ordináciách európskych všeobecných lekárov. V ambulantnej diagnostike predstavuje CRP najcitlivejší dostupný marker bakteriálneho zápalu, s reálnou laboratórnou presnosťou merania a časovou náročnosťou v trvaní len cca 3 minúty. Vytvára sa v pečeni, a zvýšené hodnoty signalizujú akútny zápal.

MUDr. Jana Bendová, lekárka prvého kontaktu pre dospelých, z Veľkého Bielu:

„Rozhovor s pacientom a vyšetrenie neobídem nikdy. Ale keď má pacient nejednoznačné príznaky, a neviem sa stopercentne rozhodnúť, ideálne je, ak mám výsledok hladiny CRP v krvi na mieste hneď, a nie na druhý alebo tretí deň z laboratória. A pacient nemusí chodiť dva, trikrát. Ak je hodnota 50 a viac, tak sa pre antibiotiká rozhodnem. Pokiaľ je tá hodnota v strede, mám možnosť počkať, a zvážim, či antibiotiká predsa len dám.

Bola som medzi prvými, ktorí pochopili význam tohto vyšetrenia, a zadovážili si do ambulancie CRP prístroj. Po piatich rokoch si moji pacienti na toto vyšetrenie zvykli, a žiadajú si ho aj sami. Stále ma dokáže prekvapiť výsledok tohto vyšetrenia, pretože niekedy je úplne iné, ako som očakávala. Vidím, že nemôžeme žiť už len s tlakomerom a fonendoskopom, ako v 19. storočí. Keď je také vyšetrenie, je škoda nevyužiť ho“.

Základné informácie o proteíne CRP

CRP. Prvá bielkovinová molekula, ktorá bola popísaná v rámci proteínov akútnej fázy. Bola objavená v roku 1930 Tilletom a Francisom. Tí zistili, že séra niektorých akútne chorých osôb, zrážajú kapsulárny C polysacharid baktérie Streptococcus pneumoniae. V sére zdravých ľudí sa nachádza v nízkych koncentráciách.

Prítomnosť CRP v krvi je výsledkom nešpecifickej reakcie organizmu na zápal vyvolaný vírusovými, bakteriálnymi a mykotickými infekciami alebo niektoré iné stavy. Užívanie nesteroidných antireumatík a statínov može znižovať hladinu CRP v krvi. Vyšetrenie preto nie je vhodné realizovať u pacientov s chronickým zápalom.

Prirodzená hladina CRP u človeka bez zápalu a nekrózy dosahuje hodnoty 1,0 – 8,0 mg/l. Hladina výraznejšie stúpa pri bakteriálnom zápalovom procese, poškodení tkanív, po operáciách, pri popáleninách a podobne. Merateľne hodnoty je možné zaznamenať už o 4 – 6 hodín, maximum dosahuje CRP o 24 – 48 hodín, a k poklesu dochádza o 4 – 5 dní.

Rýchly test na stanovenie hladiny CRP je pre lekára cenným nástrojom pri rozhodovaní sa medzi nutnosťou okamžitej antibakteriálnej terapie a sledovaním vývoja choroby.

Pokiaľ klinické príznaky trvajú menej ako 24 hodín, za hraničnú hodnotu u dospelých sa považuje hodnota CRP 25 mg/l.

Terapeuticky sa lekár rozhoduje takto: Pri dobrom klinickom stave pacienta s hodnotou v neurčitom rozmedzí, a odmietnutí antibiotickej liečby, sa odporúča zopakovať vyšetrenie o 1 až 2 dni. Pacientov s hodnotou CRP nad 60 mg/l je nutné takmer vždy liečiť antibiotikom, až na výnimky ako salmonelóza, aftózna stomatitída, syndróm periodickej horúčky, a ďalšie. Výsledky vie skresliť užívanie hormonálnej antikoncepcie, vnútromaternicové teliesko, ťažká podvýživa a hormonálny deficit.

Čo znamenajú namerané hodnoty?

Zvýšená koncentrácia CRP v sére (v priebehu 6 – 12 hodín po začiatku zápalového procesu) poslúži k sledovaniu úspešnosti liečby. V priebehu zápalu sa môže koncentrácia zvýšiť až tisíckrát oproti normálnej hladine.

Hodnota CRP [mg/l] Význam
do 6 normálna hodnota
6-35 vírusová infekcia
35 – 50 neurčité rozmedzie
nad 50 bakteriálna infekcia

Hraničné hodnoty nie sú pevne dané, podľa zdrojov se odlišujú (často sa udáva do 40mg/l vírusová infekcia, a nad túto hranicu bakteriálna infekcia).

Legislatívne upravuje používanie CRP prístroja na Slovensku Výnos Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý určuje vybavenie ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých do termínu 31.12.2011.

Vyšetrenie CRP prístrojom napomáha rozumnému užívaniu antibiotík, redukuje nebezpečne rastúcu rezistenciu na ne, a urýchľuje účinnú terapiu pre pacienta. Dospelým pacientom ho hradí poisťovňa Union. Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Dôvery ho platia z vlastného vrecka. Stojí od päť do sedem eur.

Zdroje: Spoločnosť ORION, www.union.sk a MUDr. Jana Bendová

Komentáre