Liečba Vyšetrenia

Užitočnosť CRP vyšetrenia pri ochorení detí

Nádcha, bolesť v krku, ťažkosti s prehĺtaním, zväčšené lymfatické uzliny, kašeľ rôzneho druhu, bolesti brucha, hnačky, problémy pri močení, vyrážky – akútne horúčkovité ochorenia u detí bývajú spojené s rôznymi kombináciami zdravotných ťažkostí.

Pri navrhovaní účinnej liečby sa detský lekár riadi typickým klinickým obrazom ochorenia a výsledkami laboratórnych vyšetrení. Jedným z nich, ktoré mu priamo v ordinácii uľahčujú diagnostické rozhodovanie je vyšetrenie C – reaktívneho proteínu (CRP). Pomáha rozlišovať bakteriálnu a vírusovú infekciu a vyhnúť sa u detského pacienta zbytočnému nasadzovaniu antibiotík.

„Aj keď musí lekár hodnotiť stav pacienta vždy v kontexte celkového stavu a klinického nálezu, možnosť priameho CRP vyšetrenia v ambulancii výrazne prispieva k správnej diagnóze ochorenia. Hodnoty CRP vyšetrenia dokážu totiž nielen potvrdiť moje závery o prítomnosti bakteriálnej infekcie, ale pomáhajú aj pri rozhodovaní v tom, aký typ antibiotika treba pri liečbe nasadiť,“ skonštatovala pediatrička MUDr. Marta Špániková.

Čo je C – reaktívny proteín?

CRP je bielkovina, ktorá sa tvorí v pečeni ako výsledok reakcie organizmu na zápal vyvolaný vírusovými, bakteriálnymi, mykotickými infekciami alebo inými príčinami (autoimunitné ochorenia, pooperačné stavy, popáleniny, reumatické ochorenia, nádory a pod.)

Patrí do skupiny tzv. bielkovín akútnej fázy. Koncentrácia týchto bielkovín začne v rôznej miere stúpať vtedy, keď sa v tele objavia zápalové procesy a množstvo tohto proteínu vypovedá o miere „imunitného boja“ organizmu s infekciou.

Čo je CRP vyšetrenie?

CRP (C – reaktívny proteín) je pomocné vyšetrenie, ktoré v prípade infekčných chorôb pomáha lekárovi pri diagnostickom rozhodovaní, či ide o bakteriálne alebo vírusové ochorenie. Príznaky mnohých ochorení môžu byť totiž veľmi podobné, ale pôvodcovia ochorenia odlišní.

Presným stanovením diagnózy sa dokážeme vyhnúť zbytočnej konzumácii antibiotík.

CRP u detí
Zdroj foto: Adobestock.com

Ako prebieha CRP vyšetrenie u detí?

CRP vyšetrenie v pediatrických ambulanciách sa vykonáva z odberu kapilárnej krvi (odobratej z prsta, prípadne z pätičky dieťaťa) a umožňuje lekárovi získať výsledok v priebehu niekoľkých minút. CRP sa zisťuje aj laboratórne z krvi odobratej zo žily, v prípade ak je potrebné vyšetriť viac parametrov.

„V ordinácii mám dva CRP prístroje a dajú sa na nich spraviť aj iné vyšetrenia. Napríklad dokázať prítomnosť streptokoka v krku malého pacienta, zmerať hladinu hemoglobínu na stanovenie prípadnej chudokrvnosti, dá sa zistiť okultné krvácanie a pod. Prednedávnom som mala v ordinácii dieťa s príznakmi podobnými leukémii. CRP vyšetrenie a vyšetrenie hemoglobínu však neukázali alarmujúce hodnoty, čo mi umožnilo upokojiť rodičov a správnejšie sa rozhodovať pri ďalšom diagnostickom postupe,“ konkretizovala výhody tejto diagnostickej pomôcky MUDr. Špániková.

Ciele a výhody vyšetrenia

Metodika stanovovania CRP je citlivá a presná, vyšetrenie je jednoduché, minimálne zaťažuje pacienta. Výsledok má pri správnom komplexnom hodnotení vysokú výpovednú hodnotu a je k dispozícii v priebehu niekoľkých minút.

Hlavným cieľom vyšetrenia CRP je okrem pomoci pri správnej diagnostike, aj zníženie spotreby antibiotík, pretože doteraz sa veľmi často predpisovali zbytočne na diagnózy, na ktoré nezaberajú.

Antibiotická liečba je indikovaná, ak je hodnota CRP vyšetrenia viac ako 40 mg/l, na základe jednoznačnej anamnézy a klinického vyšetrenia, ktoré poukazujú na bakteriálnu infekciu.

CRP vyšetrenie
Zdroj foto: Adobestock.com

Čo hovoria výsledky CRP vyšetrenia u detí?

Deti majú nižšiu základnú hladinu CRP než dospelí ľudia, preto sa u nich za hraničné považujú nižšie hodnoty CRP než u dospelých.

Hodnotenie výsledku CRP vyšetrenia v tabuľke:

Hodnota CRP [mg/l]Význam
do 8normálna hodnota alebo vírusová infekcia
od 8 do 40pravdepodobne vírusová infekcia
40 a viacpravdepodobne bakteriálna infekcia

Normálna hladina CRP v krvi je 0,07 mg/l8,2mg/l.

Hodnoty vyššie ako 8 – 10mg/l naznačujú, že v organizme už prebieha zápalový proces, pri týchto hodnotách sa však lieky ešte nepredpisujú.

Pri hodnotách CRP okolo 25 – 40mg/l lekár zvažuje podanie liekov.

Hraničné hodnoty nie sú presne stanovené a podľa rôznych zdrojov sa líšia, často sa udáva hodnota do 40mg/l – vírusová infekcia, vyššia hodnota znamená bakteriálnu infekciu. Pri diagnóze je potrebné, aby lekár správne rozpoznal aj klinické príznaky pacienta a jeho celkového zdravotného stavu.

Hodnoty nad 70 – 90mg/l už s istotou signalizujú prítomnosť bakteriálnej infekcie.

Stav detského pacienta je o to vážnejší, čím sú hodnoty CRP vyššie.

Pri akej hladine CRP treba nasadiť antibiotiká?

Pokiaľ je hladina CRP nižšia ako 40 mg/l ide pravdepodobne o vírusovú infekciu, pri ktorej sa nepredpisujú antibiotiká, pretože sú účinné len pri bakteriálnych infekciách.

Pri hodnote CRP nad 40mg/l lekár na základe celkového klinického obrazu ochorenia zvažuje predpísanie antibiotík, po podaní ktorých v prípade bakteriálnej infekcie hladina CRP rýchlo klesá.

Môže sa hodnota CRP u dieťaťa meniť zo dňa na deň?

Hladina CRP začína stúpať najskôr po šiestich hodinách ochorenia a vrchol dosahuje do 48 hodín.  Pri skorom odbere môže teda vykázať, aj v prípade bakteriálnej infekcie, nízke hodnoty.

„CRP hodnoty sa môžu meniť a menia sa podľa toho ako sa bakteriálne ochorenie v tele vyvíja. Vzostup CRP pri bakteriálnej infekcii potrebuje určitý čas – minimálne 12-24 hodín. CRP však nie je mnemotechickou pomôckou, ale veľmi dobrý marker, ktorý významne pomáha pri diagnostike. Musí sa však uviesť do kontextu s celkovým stavom pacienta a s tým na akú diagnózu lekár myslí,“ uviedla MUDr. Marta Špániková.

Odbery na CRP vyšetrenie je preto potrebné niekedy opakovať podľa priebehu ochorenia, ale tiež na zistenie účinnosti liečby.

vyšetrenie detí
Zdroj foto: Adobestock.com

Dôverujú rodičia CRP vyšetreniu?

Na túto otázku odpovedá pediatrička MUDr. Marta Špániková jednoznačne: „Rodičia musia dôverovať najmä lekárovi. Niekedy sa mi však stáva, že aj keď som si aj bez CRP vyšetrenia istá diagnózou, sú mamičky, ktoré si toto vyšetrenie vyžadujú. Aj odborník však musí byť niekedy sebakritický a pokorný a dôverovať rodičovskej intuícii, ak si toto vyšetrenie žiada.

Na záver

CRP prístroje sú dnes povinným vybavením každej pediatrickej ambulancie. Vyšetrenie je v prípade detských pacientov hradené poisťovňou, aj keď nie v plnom rozsahu. Prednosťou CRP vyšetrenia je,  že dokáže určiť, či ide o bakteriálnu alebo vírusovú infekciu, a či je pre dieťa vhodné užívať antibiotiká.

CRP vyšetrenie sa používa:

na rozlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie
pomáha pri rozhodovaní o nasadení antibiotík
slúži na hodnotenie efektívnosti liečby antibiotikami.

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Jana Bendová, PhD., praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z posudkového lekárstva a z vnútorného lekárstva, člen výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Komentáre