O nás

Projekt Život bez antibiotík zabezpečuje:

Ľubica Musilová
hlavná projektová manažérka

Vyštudovala Lekársku fakultu v Martine, následne pracovala ako lekár na Internom oddelení NsP v Handlovej. Od roku 1995 pracovala v originálnych a generických nadnárodných farmaceutických spoločnostiach od pozície medicínskeho reprezentanta, cez marketingové manažérske pozície, až po generálnu riaditeľku a majiteľku konzultačnej a distribučnej spoločnosti, ktorou je dodnes. Zároveň pôsobí ako súčasť tímu občianskeho združenia Slovenský pacient. Žije a pracuje v Bratislave.

 

Radoslav Herda
projektový manažér

Vyštudoval teóriu architektúry STU. Od roku 1993 samostatne podniká v oblasti reklamy a médií. Od roku 2011 pracuje v združení Slovenský pacient, kde sa v roku 2015 stal predsedom správnej rady. Stojí za vznikom viacerých projektov združenia – Celoslovenská konferencia pacientskych organizácií, www.zivotbezantibiotik.sk a www.slovenskypacient.sk, preventívnych kampaní (Zavolaj svojho chlapa) alebo eventov (Tulipánový pochod). V rámci občianskej aktivity Hore rampy bez platenia, spolu s ďalšími aktivistami dosiahol bezplatné parkovanie vo vybratých nemocniciach na Slovensku. Žije a pracuje v Bratislave.

 

MUDr. Adriana Šimková, PhD.

Vyštudovala Lekársku fakultu UK v Bratislave. Získala atestáciu zo všeobecného lekárstva a euroatestáciu z odboru vnútorné choroby. Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce jej bol udelený titul PhD. „philosophiae doctor“ na LF UK v Bratislave. Vzdelanie si rozšírila o získanie certifikátu z brušnej sonografie u dospelých. Od roku 2012 pracuje v ambulancii všeobecného lekára dr. med. PV s.r.o. v Pezinku, ktorej je aj odborným garantom. Popri ambulantnej praxi vykonáva brušné sonografie na rentgenologickom pracovisku pezinskej polikliniky. Ako členka SSVPL aktívne prednáša a publikuje odborné články.

 

Vladimír Patráš
odborný spolupracovník

Vyštudoval Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave. Pracuje ako farmaceut. Dlhodobo sa odborne venuje antibiotickej rezistencii k danej problematike publikoval viacero odborných článkov. Je autorom webu healthsite.sk, ktorý sa popri antibiotikách venuje aj ďalším témam v oblasti zdravotníctva. Žije a pracuje v Trnave.