Liečba Prevencia

Antibiotiká v tehotenstve

Ak ste tehotná a trpíte bakteriálnou infekciou, môžu vás alebo vaše dieťatko poškodiť antibiotiká? Ktoré antibiotiká sú v tehotenstve bezpečné? Môžu sa užívať antibiotiká v tehotenstve v prvom trimestri?

Tehotenstvo a imunita

V tehotenstve môžete mať oslabený imunitný systém. Vaše telo má v sebe čiastočne cudzorodé tkanivo a jeho úlohou teraz je toto tkanivo niekoľko mesiacov chrániť a vyživovať. U netehotných žien (a mužov) by imunitný systém cudzorodé tkanivo, prijaté napríklad pri transplantácii, zlikvidoval. Aby sa tak po transplantácii nestalo, užívajú pacienti lieky oslabujúce funkciu imunitného systému.

Imunitný systém tehotnej ženy sa novej situácii prispôsobuje tak, aby tkanivo, ktoré je čiastočne cudzorodé, telo neodvrhlo. Všetky tieto procesy sú veľmi zložito regulované hormónmi a viacerými na seba nadväzujúcimi reakciami v tele budúcej mamičky. Imunita v tehotenstve aj celý metabolizmus sa menia.

Tieto zmeny chránia bábätko, no môžu oslabovať celkovú obranyschopnosť ženy. Preto ste v tehotenstve náchylnejšia na rôzne infekcie. Na druhej strane je to však aj dôvod, prečo sa zvyčajne cítite lepšie, ak ste trpeli autoimunitnými chorobami. Ochorenia ako roztrúsená skleróza či iné chronické zápalové choroby sa v tehotenstve môžu zlepšiť, pretože sú spôsobené útokom imunitného systému. Ľudia s týmito chorobami užívajú lieky na utlmenie imunity. V tehotenstve imunitu tlmí samotný organizmus tehotnej ženy.

Infekcia v tehotenstve

Ak ste tehotná, necítite sa dobre a máte známky infekcie, nehazardujte so svojím zdravím a zdravím svojho dieťatka. Poraďte sa so svojím lekárom o vhodnej liečbe.

Pri potvrdenej infekcii je dôležité rozlíšiť medzi bakteriálnou, vírusovou či hubovou infekciou. Skúsený lekár často pozná rozdiel aj bez laboratórnych vyšetrení. Ak siahne po vyšetreniach, zvyčajne skúma zápalové parametre – najmä sedimentáciu krviniek, hladinu bielych krviniek a C-reaktívneho proteínu (CRP).

Práve CRP býva vodidlom pri rozlišovaní bakteriálnej a vírusovej infekcie. Hodnota CRP nad 50 g/l je podozrivá z bakteriálnej infekcie. Normálna hodnota CRP je do 6 g/l. Hodnota 6-35 svedčí často pre vírusovú infekciu. Hodnota 35-50 g/l je neurčitá – môže ísť o virózu alebo slabšiu či ohraničenú bakteriálnu infekciu.

Domáci test CRP dostanete kúpiť aj v niektorých drogériách či v lekárni. Je orientačný a nenahrádza lekárske vyšetrenie. Nepodceňujte význam konzultácie s lekárom, obzvlášť ak ste tehotná. Lekár tehotenstvo zohľadní pri plánovaní liečby.

tehotná žena drží v ruke hrsť tabletiek
Zdroj foto: stock.adobe.com

Prečo je dôležité neužívať antibiotiká zbytočne?

Stále u nás celkom nevymizla prax dávať antibiotiká „pre istotu“ aj pri virózach. Hoci sú antibiotiká často dobre znášané lieky, predsa môžu mať svoje nežiaduce účinky. Tie sa prejavujú napríklad možnou alergiou alebo poruchami trávenia.

Antibiotiká nezabíjajú len škodlivé baktérie, ale aj tie, ktoré nášmu telu prospievajú. Narúšajú tak prirodzenú rovnováhu v čreve, pošve či na koži. Ak kvôli tomu začnú prevládať škodlivé baktérie, vyrobíme si nevhodným užívaním antibiotík ďalší problém a nový zápal.

Dobré baktérie totiž súvisia aj s našou imunitou voči škodlivým baktériám. Užívaním antibiotík vtedy, keď to nie je potrebné, si môžeme znižovať svoju obranyschopnosť. Neordinujte si antibiotiká sama. Aj keď ich potrebujete, nemusíte práve „trafiť“ tie správne.

Okrem toho neodôvodnené užívanie antibiotík podporuje vznik rezistencie baktérií. Vznikajú tak nebezpečné, veľmi odolné baktérie, ktoré si vyžadujú podávanie veľmi silných kombinácií antibiotík s neistým výsledkom. Doplácajú na ne najmä ľudia v nemocniciach, novorodenci či chronicky chorí.

Prečo užívať antibiotiká v tehotenstve, ak vám ich odporúča lekár?

Je dôležité, aby ste svojmu lekárovi dôverovali. Ak vám predpíše počas tehotenstva antibiotiká, pýtajte sa na dôvody. Pri bakteriálnej infekcii vám antibiotiká pomôžu a ich užívanie je opodstatnené.

Ak by ste antibiotiká v takých prípadoch neužívali, ohrozujete tým nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojho nenarodeného dieťaťa. Infekcia sa môže rozšíriť, zhoršiť a komplikovať s veľmi nepriaznivými následkami. Neliečené infekcie sú veľmi nebezpečné pre vás aj pre vývoj vášho dieťatka. Spôsobujú potraty, predčasné pôrody či iné poškodenia plodu.

Zodpovedný lekár vám antibiotiká nepodá bezdôvodne, obzvlášť ak ste tehotná. Na ich podanie má pádny dôvod. Preto antibiotiká užívajte zodpovedne a v takých dávkach a takej dĺžke trvania, ako vám predpísal lekár.

Nádcha v tehotenstve

Tehotenská nádcha je častým problémom tehotných žien. Trápi každú piatu budúcu mamičku. Jej príčinou však zvyčajne nie je vírus ani baktéria, ale zmeny nosovej sliznice. Kvôli nim máte v tehotenstve pocit upchatého nosa a niekedy aj riedky priehľadný výtok z nosa. Začať môže v ktoromkoľvek týždni tehotenstva a mizne spravidla po pôrode.

Tehotenská nádcha nie je dôvodom na podávanie antibiotík, pretože to nie je infekcia a už vôbec nie bakteriálna. Ak by ste mali infekčnú nádchu, tú spôsobujú spravidla sezónne vírusy – napríklad bežné koronavírusy či rinovírusy. Ani tu nie je dôvod podávať antibiotiká.

tehotná žena drží pohár s vodou a tabletku
Zdroj foto: stock.adobe.com

Tehotenstvo a antibiotiká – ktoré antibiotiká sú bezpečné?

Poznáme viacero skupín antibiotík. Pravdou je, že testovanie liekov sa zvyčajne nevykonáva na tehotných ženách, najmä z etických dôvodov. Je však otázne, nakoľko je etické, že nepoznáme spoľahlivo bezpečnosť jednotlivých liekov pre tehotné ženy. Keď sa liek v praxi používa, stáva sa, že ho užívajú aj tehotné ženy – či už nedopatrením, alebo v štádiu, keď ešte nevedeli, že sú tehotné. Alebo v prípadoch, keď je podanie lieku nevyhnutné a prospech z neho prevažuje možné riziká. Cenné údaje o bezpečnosti liekov v tehotenstve preto získavame často až po uvoľnení lieku na trh.

Antibiotiká v tehotenstve môžeme rozdeliť do 4 skupín:

  1. Bezpečné – za bezpečné sa považujú penicilíny, cefalosporíny (okrem 4. generácie), erytromycín. Neznamená to, že sa majú bezbreho používať „pre istotu“. Aj tieto antibiotiká majú nepriaznivý dosah na naše „spriatelené“ baktérie. Ale ak je u vás dôvod antibiotiká použiť, snaží sa lekár vybrať z tejto prvej skupiny.
  2. Iba v dôvodných prípadoch, keď želaný efekt je dôležitejší ako prípadné riziko pre plod, sa používajú: aztreonam, karbapenémy, roxitromycín, josamycín, spiramycín, linkomycín, klindamycín.
  3. Iba v absolútne nevyhnutnom prípade, keď je vážne ohrozený život ženy (škodlivosť antibiotika je dokázaná): azitromycín, aminoglykozidy (gentamycín, netilmycín, amikacín, isepamicín, tobramycín), glykopeptidy (vankomycín, teikoplanín), antibiotiká proti tuberkulóze. Sem patria aj antimykotiká – lieky na liečbu plesní: amfotericín B, azolové antimykotiká a lieky na liečbu vírusových infekcií: acyclovir, zidovudín, lieky na liečbu parazitárnych infekcií (antiparazitiká).
  4. Úplne kontraindikované antibiotiká, kde je vysoké riziko poškodenia plodu: chloramfenikol, tetracyklíny, klaritromycín, chinolóny, fluorochinolóny, ostatné antivirotiká, pyrimetamín, primachín a chinín.

Tento zoznam uviedol Lochman vo svojom prehľade, ale názory viacerých autorov sa líšia. Úroveň bezpečnosti ATB terapie sa neustále prehodnocuje, a preto sa môžete stretnúť v praxi s tým, že vám predpíše lekár ATB, ktoré sa pôvodne považovalo za menej vhodné, či dokonca i nevhodné. Okrem toho v zozname autor neuvádza viaceré bežne používané antibiotiká.

Liečba močových infekcií v tehotenstve

Zápal močových ciest v tehotenstve je častou komplikáciou, ktorá nie je taká nevinná, ako vyzerá. Jednak vás môže výrazne obťažovať bolestivosťou a veľmi nepríjemnými prejavmi a jednak je rizikom pre vaše nenarodené dieťatko. Infekcia môže prechádzať cez plodové obaly a spôsobiť vážne komplikácie až predčasný pôrod. Takisto môže infekcia dolných častí močových ciest prechádzať do vyšších častí a spôsobiť vážny zápal obličiek.

Močovú infekciu vo väčšine prípadov spôsobuje baktéria E. coli, ktorá je za normálnych okolností prítomná v čreve. U žien však ľahko preniká z konečníka do pošvy a močovej rúry, kde robí ťažkosti.

Infekcia močových ciest v tehotenstve preto vyžaduje antibiotickú liečbu. Lekár môže siahnuť po cefalosporínoch 1. alebo 2. generácie, amoxicilíne s inhibítorom betalaktamáz alebo nitrofurantoíne (pri inhibítoroch betalaktamáz a nitrofurantoíne sú niektorí autori štúdií opatrní). V súčasnosti sa často používa fosfomycín, pričom nebola dokázaná jeho prípadná toxicita na matku či na plod. Trimetoprim a kotrimoxazol sa nesmú používať v prvom trimestri tehotenstva ani jeho poslednom týždni, no nie sú vhodné ani v ostatných obdobiach tehotenstva, nakoľko môžu mať škodlivé účinky na plod.

Čo robiť, ak užívam antibiotiká v tehotenstve?

  • Dbajte na dostatočný príjem tekutín. Antibiotiká sa tak dôkladne rozriedia a dostanú tam, kam majú prísť. Vaše telo sa ľahšie zbaví odpadových látok. Tekutiny veľmi potrebuje aj vaše dieťatko.
  • S odstupom dvoch-troch hodín od antibiotík užívajte aj probiotiká. Podporíte tak zdravú mikroflóru a rast priaznivých baktérií vo svojom čreve. Podporte ich aj ľahkou, výživnou stravou s dostatkom vlákniny.
  • Ak máte zvýšenú teplotu, znižujte ju. V tehotenstve sa za bezpečný považuje paracetamol aj ibuprofén, samozrejme vo vhodných dávkach a časových odstupoch. Opäť platí, že teplotu znižuje aj príjem tekutín, prípadne zábaly.
  • Nezabúdajte na oddych, ktorý je pre vaše zotavenie veľmi dôležitý. Doprajte si dostatok spánku.

 

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Adriana Šimková, PhD., praktická lekárka pre dospelých, s atestáciou z internej medicíny, členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Zdroje:

https://accpjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/phar.1649

https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2001/12/02.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14719986/

https://www.reliasmedia.com/articles/142236-which-antibiotics-are-safe-in-the-first-trimester-of-pregnancy

Komentáre