Prevencia

Svetový týždeň zvyšovania povedomia o antibiotikách 12. – 18.11.2018

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Týždeň od 12. – 18.novembra 2018 je aj tento rok venovaný zvyšovaniu povedomia o antibiotikách.

Vo Svetovom týždni povedomia o antibiotikách ide o celosvetovú kampaň zameranú na  obmedzenie užívania antibiotík v situáciách, keď to nie je potrebné, napríklad pri vírusových infekciách ako sú bežné nachladenie alebo chrípka.

Cieľom kampane je zvýšiť u verejnosti povedomie o tejto problematike a podporiť otvorenú spoluprácu medzi pacientom a lekárom.

Kampaň prebieha pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie WHO, ktorá už dlhodobo  upozorňuje na to, že nesprávne a neopodstatnené používanie antibiotík vedie k vzniku mikrobiálnej rezistencie, ktorá predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre ľudské zdravie.

Európsky deň povedomia o antibiotikách pripadá na 18. novembra.

Na Slovensku sa do Svetového týždňa povedomia o antibiotikách zapája aj Štátny ústav na kontrolu liečiv prostredníctvom kampane na sociálnych sieťach. Upozorňuje, že antibiotická rezistencia predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre verejné zdravie, potravinovú bezpečnosť a rozvoj.

Tento celosvetový problém spočíva v tom, že baktérie získavajú odolnosť voči antibiotikám. Existujúce antibiotiká strácajú svoju účinnosť a nevyvíja sa dostatok nových, ktoré by ich mohli nahradiť.

Liečba bežných bakteriálnych ochorení je dnes čoraz náročnejšia a medzi dôsledky antibiotickej rezistencie patrí dlhšia hospitalizácia pacientov, vyššie náklady na liečbu a zvýšená úmrtnosť.

Následkom antibiotickej rezistencie zomiera v Európskej únii každoročne 33 000 ľudí. Okrem negatívneho dopadu na verejné zdravie má aj ekonomický dopad.

Podľa odhadov expertov predstavuje pre EÚ finančnú záťaž vo výške 1,5 miliardy eur v podobe nákladov na zdravotnú starostlivosť a zníženú produktivitu súvisiacu s práceneschopnosťou.

Viete si predstaviť čo môže spôsobiť narastajúce rezistencia baktérií na antibiotiká?

Napríklad to, že zápal pľúc sa môže stať, tak ako v minulosti, smrteľným ochorením.

V prípadoch ak zaužívaná antibiotická liečba nezaúčinkuje musí lekár použiť iné, väčšinou silnejšie antibiotiká, ktoré sú spravidla nielen drahšie, ale môžu mať aj závažnejšie vedľajšie účinky. Znamená to nielen zdravotné riziko pre pacienta, ale aj zvýšené finančné nároky na liečbu.

Bez účinných antibiotík na liečbu a profylaxiu infekcií budú oveľa rizikovejšími transplantácie, chemoterapia a chirurgické výkony.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ktorý sa v rámci svojich kompetencií zameriava aj na šírenie osvety o správnom užívaní liekov, chce apelovať na verejnosť, že každý jednotlivec môže prispieť k zastaveniu, resp. spomaleniu šírenia antibiotickej rezistencie. Jedným z dôvodov jej nárastu je totiž nesprávne používania a nadužívanie antibiotík.

Motto kampane znie „Používajte antibiotiká rozumne“ a ponúka tieto posolstvá:

ockovanie
Zdroj foto: Stock.adobe.com
 • Vzostup antibiotickej rezistencie vedie k neliečiteľným infekciám, ktoré môžu zasiahnuť ľudí v každom veku a kdekoľvek na svete.
 • Voči antibiotikám sa stávajú odolné baktérie, nie ľudia alebo zvieratá.
 • Antibiotickú rezistenciu však možno zmierniť aj zodpovedným správaním jednotlivcov.
 • K ochrane verejného zdravia môžete prispieť napríklad očkovaním či dodržiavaním správnej hygieny.
 • Pri užívaní antibiotík je potrebné dodržiavať pokyny lekára ohľadom správneho dávkovania a dĺžky liečby.
 • Keď vám lekár predpíše antibiotiká, môžete ich užívať len vy – nedeľte sa o ne. Nespotrebované lieky sa majú odniesť do lekárne. Antibiotiká by ste však mali doužívať vždy celé.
 • Antibiotiká neliečia vírusové ochorenia, ako napríklad prechladnutie alebo chrípku.
 • Baktérie cirkulujú medzi ľuďmi, zvieratami a životným prostredím. Správne nakladanie s odpadom prispieva k ochrane životného prostredia a znižuje antibiotickú rezistenciu.
 • Infekciám možno predchádzať dodržiavaním správnej hygieny, čím zároveň predídeme užívaniu antibiotík.

Používaniu antibiotík sa venuje aj v auguste 2018 vládou schválený Národný plán kontroly infekčných ochorení, ktorého cieľom je predchádzať šíreniu infekčných ochorení ako aj starostlivosť o chorých na infekčné ochorenia. Dokument však obsahuje aj špecifické ciele.

Napríklad národnú kampaň Čisté ruky, na zvyšovanie hygieny rúk v školských zariadeniach.  Zvýšenú pozornosť venuje aj užívaniu antibiotík.

Spotreba antibiotík v Slovenskej republike je v ambulantnej praxi mierne vyššia ako v ostatných krajinách Európskej únie. Kontrola výskytu rezistencie a spotreby antibiotík v ambulantnej praxi je nedostatočná“, konštatuje sa v ňom.

Podľa analýzy práve dôvod, že antibiotiká sú antibiotiká lacné a kontrola ich spotreby sa vykonáva sporadicky, rezistencia bakteriálnych kmeňov v populácii sa zvyšuje. Z analýzy vyplýva, že Slovenská republika je krajinou s extrémne nízkou zaočkovanosťou obyvateľstva proti chrípke a pneumokokovým invazívnym ochoreniam aj pri zdravotníckych pracovníkoch, čo vedie následne k vyššej spotrebe antibiotík.

Pamätajte si, že:

 • Pred užitím antibiotík je potrebné VŽDY vyhľadať lekára.
 • NIKDY sa nesmiete spoliehať na nákup antibiotík z neoverených zdrojov alebo nelegálnych internetových lekární.
 • Neužívajte ani antibiotiká, ktoré ste v minulosti nedoužívali.
 • Nespotrebované lieky treba odniesť do lekárne.
 • Dôverujte kompetenciám lekára – ak vám antibiotiká predpíše, užívajte ich podľa jeho pokynov.
 • Nevyvíjajte na lekára nátlak, ak vám antibiotiká nechce predpísať.
 • Nie všetky ochorenia sa liečia antibiotikami.

 

Zdroje:

www.zivotbezantibiotik.sk
https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/statny-ustav-pre-kontrolu-lieciv-sa-zapaja-do-svetoveho-tyzdna-povedomia-o-antibiotikach
www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/
https://vzdravotnictve.sk/narodny-plan-kontroly-infekcnych-ochoreni-ma-predchadzat-ich-sireniu/

Komentáre