Liečba Prevencia

Fajčíte? Nefajčite! CHOCHP – dýchanie na dlh

„Ranný kašeľ je zdravý,“ zažartuje pri „chrchľavom“, priznajme si dosť nevábnom kašľaní s pochopením jeden fajčiar na adresu druhého. S presvedčením, že je zdravé vykašľať všetky jedy, ktoré sa do organizmu prostredníctvom cigariet dostali.

Ranný kašeľ fajčiarov však vôbec nie je zdravý. Naopak môže byť známkou postupujúceho ochorenia s fatálnym koncom.

Chronická obštrukčná choroba pľúc – CHOCHP

Jeho zákernosťou je, že sa nenápadne vyvíja dlhé roky, pacient o ňom ani netuší a jeho príznaky si skôr všimne okolie ako samotný postihnutý. A keďže sa vyvíja pomaly, pacienti často pripisujú zhoršené dýchanie veku a odborníkov vyhľadávajú  až vo vyšších štádiách ochorenia.

Varovné štatistiky

 • Podľa štatistík patrí ochoreniu tretie miesto na priečke najčastejších úmrtí v globálnom meradle.
 • Vo svete ním trpí asi 600 miliónov ľudí a približne 3 milióny z nich na túto chorobu každoročne zomiera.
 • U osôb starších ako 40 rokov je jej výskyt vyšší ako 10 %.
 • Výskyt CHOCHP v jednotlivých krajinách je priamo závislý od výskytu fajčenia cigariet, ako jedného z najdôležitejších rizikových faktorov.
 • Odhaduje sa, že na Slovensku trpí touto chorobou každý desiaty Slovák a ročne na ňu zomiera viac ako 10 tisíc osôb.
 •  Zlou správou je, že výskyt tohto ochorenia stúpa a asi polovica pacientov ani netuší, že ho má.

Neliečená chronická obštrukčná choroba pľúc je smrteľnou chorobou.

Čo to je chronická obštrukčná choroba?

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je ochorením, pri ktorom sa pomaly zužujú dýchacie cesty, čo vedie k postupnému znižovaniu prietoku vzduchu v pľúcach.

Ide o chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, ktoré sú dlhodobo vystavené pôsobeniu škodlivých látok vonkajšieho prostredia, najmä chronickej inhalácii škodlivín cigaretového dymu.

Aj keď ochorenie môžu zapríčiniť aj škodliviny vonkajšieho a pracovného prostredia, dnes je už dokázané, že fajčenie predstavuje najvýznamnejší faktor determinujúci zvýšený výskyt a úmrtnosť na CHOCHP v celom svete.

Cigaretový dym je dynamickým komplexom viac než 4 000 chemických látok vo forme častíc a plynov.

Ako vzniká CHOCHP?

fajcenie

Hoci sa na vzniku CHOCHP podieľa viacero faktorov a ochorenie môže vzniknúť aj u nefajčiarov, najčastejšou príčinou vzniku ochorenia je jednoznačne fajčenie.

Druhé miesto príčin vzniku ochorenia patrí znečisteniu životného prostredia, nielen vonkajšieho (smog), ale aj vnútorného (napr. kúrenie biomasou, práca s chemikáliami, prašné prostredie, varenie v slabo vetraných priestoroch).

Ako poškodzujú škodlivé látky pľúca?

Škodlivé látky v cigaretovom dyme alebo iné škodlivé častice (plyny, aerosóly) dráždia sliznicu dýchacích ciest. Priedušky sa im bránia obranným mechanizmom zápalom (bronchitídou). Pri dlhodobom dráždení, ide aj o dlhodobý zápal (chronická bronchitída).

Dlhodobý zápal spôsobuje v dýchacích orgánoch časom nezvratné zmeny. Zápal mení štruktúru dýchacích ciest a poškodzuje aj pľúcne mechúriky. Výsledkom je zúženie dýchacích ciest (obštrukcia).

Toto zúženie bráni normálnemu prúdeniu vzduchu, normálnemu výdychu a časť vzduchu zostáva „uväznená“ v pľúcach, čím dochádza k „rozdúvaniu“ pľúc a vzniká emfyzém.

Tieto dva procesy sa rôzne kombinujú. U niektorých pacientov býva výraznejší zápal priedušiek, u iných rozdutie.

Dlhotrvajúci (neliečený) zápal zhoršuje situáciu tým, že nezvratne poškodzuje dýchacie cesty a pľúcne mechúriky.  Poškodzuje ich steny natoľko, že „zjazvovatejú“ a nedokážu plniť svoju funkciu na 100%. Tento nezvratný proces vedie k obmedzeniu prietoku vzduchu.

Vo včasných štádiách ochorenia je jazvičiek málo. Čím dlhšie však ochorenie trvá, tým viac ich na úkor zdravého fungujúceho pľúcneho tkaniva pribúda. Preto je dôležité ochorenie diagnostikovať a liečiť čo najskôr.

Chorobné zmeny štruktúry dýchacích ciest vedú k vzniku hypoxémie – zníženej hladine kyslíka v krvi a tým aj v tkanivách ľudského tela. V konečných štádiách sa ani oxid uhličitý nemôže dostatočne dostať von z organizmu a hromadí sa v ňom. Nedostatok kyslíka spôsobuje zmeny aj v iných orgánoch tela najmä srdca, vytvára sa tzv. chronické pľúcne srdce. Pacient v konečnom dôsledku môže zomrieť na kardiorespiračné zlyhanie.

Najdôležitejšie je prestať s fajčením! V ktoromkoľvek štádiu ochorenia. Žiadny liek nepomôže prieduškám a pľúcam viac ako liek s názvom „nefajčenie“.

Ako sa prejavuje CHOCHP?

Pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc sú charakteristické príznaky:

 • dýchavica
 • kašeľ
 • tvorba hlienov

Príznaky sa nemusia u každého pacienta objavovať všetky tri súčasne. U niekoho sa ochorenie prejavuje len niekoľko mesiacov trvajúcim kašľom. U iného častejšími zápalmi priedušiek, ktoré si vyžadujú antibiotickú liečbu.

Príznaky CHOCHP závisia od štádia ochorenia.

Dýchavica alebo zadýchavanie sa, dušnosť je pocit sťaženého dýchania. Pacientmi býva popisovaný ako pocit skráteného dychu alebo nemožnosti dostatočne zhlboka sa nadýchnuť. K zadýchaniu prichádza preto, že vzduch pri výdychu uviazol v pľúcach.

Ľudia s pokročilejšími štádiami ochorenia majú s dýchavicou problémy nielen pri obyčajnej chôdzi po schodoch, ale aj pri inak úplne bežných denných úkonoch – pri obliekaní, či umývaní.

Dýchavica pri tomto ochorení sa zhoršuje z roka na rok. Zhoršovanie je však postupné a mnohí pacienti mu neprikladajú veľký význam. Pokladajú ho skôr za výsledok pribúdajúceho veku, hmotnosti, či slabnúcej fyzickej kondície.

Kašeľ je typickým príznakom ochorenia. Môže byť suchý, ale úplne typický je kašeľ vlhký, keď sa v prieduškách tvoria hlieny (spútum). Na začiatku ochorenia môže byť len občasný, so striedaním období s kašľom a bez neho, postupne kašeľ trvá celé mesiace. Na jeho zmiernenie nepomáhajú žiadne osvedčené prostriedky proti kašľu.

Akékoľvek chronické vykašliavanie spúta môže poukazovať na CHOCHP.

Kvôli „oslabeniu“ dýchacích ciest zápalom sú s CHOCHP spojené časté infekcie dýchacích ciest, ktoré sa ťažko a zdĺhavo liečia a fajčiari kvôli akútnym exacerbáciám CHOCHP častejšie podstupujú antibiotickú liečbu.

Exacerbácia alebo vzplanutie choroby je náhla udalosť, pri ktorej sa dýchacie ťažkosti pacienta zhoršujú viac ako je denné kolísanie stavu. Vo viac než 50 % prípadov je príčinou tohto stavu infekcia.

S CHOCHP je spojená aj únava a nedostatok energie, pre pokročilé štádiá je typická strata telesnej hmotnosti, chudnutie, fyzická limitácia a výrazne znížená kvalita  života pacienta.

Neestetický „fajčiarsky“ kašeľ podceňujú takmer všetci fajčiari, čo je najčastejším dôvodom spôsobujúcim významné oneskorenie diagnostiky a liečby tohto závažného ochorenia.

CHOCHP a pohlavie

Ochorieť na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc sú náchylnejšie ženy. Majú menšiu postavu, tým aj menšie pľúca a dýchacie orgány žien sú vnímavejšie na škodliviny. Významnú úlohu zohráva aj menší strach z choroby, ktorá bola dlhé desaťročia považovaná, spolu s rakovinou pľúc, za „čisto mužské“ ochorenie. Ženy teda majú často pocit, že ich sa riziko netýka. Žiaľ, štatistiky ukazujú, že v tomto negatívnom trende ženy dobiehajú mužov.

Kedy navštíviť lekára?

Pri bežnom prechladnutí, sprevádzanom zápalom dýchacích ciest, kašeľ zväčša prejde v priebehu niekoľkých dní (cca 7 dní). Ak však príznaky ako kašeľ, zadýchavanie sa alebo zahlienenie trvajú viac ako 7 – 14 dní, treba navštíviť praktického lekára.

Ten na základe relevantných výsledkov vyšetrení (rozhovor o ťažkostiach, vyšetrenie hrudníka fonendoskopom) a známych faktov (najmä, či ide o pacienta fajčiara vo veku nad 35 rokov) odošle pacienta k špecialistovi, pľúcnemu lekárovi, u ktorého podstúpi pacient ďalšie vyšetrenia: vyšetrenie pľúcnych funkcií spirometrom, bronchodilatačný test, prípadne ďalšie potrebné vyšetrenia na vylúčenie iných diagnóz.

Nepodceňujte začiatočné príznaky ochorenia

Chronickú obštrukčnú chorobu pľúc možno liečiť, nie však vyliečiť. Je však dôležité vedieť, že čím vyššie štádium choroba dosiahne, tým horšiu prognózu má.

Bez vhodnej liečby sa ochorenie zhoršuje a spôsobuje nezvratné zmeny na pľúcach. Lieky dokážu vývoj ochorenia spomaliť, nedokážu však vývoj ochorenia úplne zastaviť.

Ak pacient príznaky ochorenia podceňuje a vyhľadá lekára príliš neskoro, často nepomáha ani najmodernejšia liečba. Pacient môže ostať, v lepšom prípade, v domácich podmienkach na kyslíkovom prístroji, v horšom prípade je hospitalizovaný v nemocnici.

Prestať fajčiť má podľa odborníkov význam vždy! Ukončenie fajčenia predlžuje život v akomkoľvek štádiu ochorenia, pretože kvalita života sa zlepšuje a postup choroby sa pri dobrej liečbe spomalí.

Liečba CHOCHP

Kvôli nezvratným zmenám sa ochorenie nedá úplne vyliečiť, dajú sa však zmierniť jeho klinické príznaky a spomaliť jeho postup, resp. stabilizovať stav pacienta.

Lieky zmierňujú subjektívne ťažkosti pacienta a pôsobia protizápalovo. Neliečená CHOCHP takmer zákonite vyústi do ďalších vážnych komplikácií.

Hlavným cieľom liečby je rozšíriť a udržať priechodnosť dýchacích ciest.

Krátkodobý cieľ predstavuje úľavu do obťažujúcich príznakov. Ide najmä o lieky na rozšírenie priedušiek vo forme spreju.

Dlhodobý cieľ predstavuje liečba znižujúca výskyt akútnych vzplanutí choroby (akútnych exacerbácií) v budúcnosti a tým aj znižovanie pobytov v nemocnici pre vzniknuté komplikácie.

Dôležitú úlohu pri liečbe zohráva rehabilitácia, ktorá nielen zlepšuje celkový zdravotný stav, ale aj jeho schopnosť zvládať fyzickú záťaž, teda menej sa pri nej zadýchavať.

Základom akejkoľvek liečby je však aj absolútny zákaz fajčenia. Ak sa nedodrží táto principiálna podmienka, tak je liečba takmer neúčinná!

Komplikácie CHOCHP

S vyššími štádiami ochorenia zvyčajne prichádzajú ďalšie zdravotné komplikácie (depresia, ischemická choroba srdca a pod.).

Najzávažnejšou komplikáciou CHOCHP je zlyhávanie srdca.

Pri ochorení pľúca nefungujú „naplno“, nedokážu prijať toľko kyslíka, koľko telo potrebuje. Jeho nedostatkom trpia všetky orgány tela, najmä však mozog a srdce.  Na zabezpečenie dostatku kyslíka musí srdce pumpovať krv do pľúc v zvýšenej intenzite, čo vedie k jeho rýchlejšiemu opotrebovaniu a únave. U pacienta sa zhoršuje zadýchavanie a jeho celkový zdravotný stav.

Vo vyšších štádiách CHOCHP býva častou komplikáciou aj zlyhávanie pľúc, kedy musí byť pacient napojený na kyslík, prípadne umelú pľúcnu ventiláciu.

Prevencia CHOCHP

nefajcite

Jednoznačným opatrením v prevencii ochorenia je „nefajčenie“. So zlozvykom je najlepšie ani nezačínať, a pokiaľ už fajčíte, je s ním najlepšie čo najskôr prestať. Dokážeme si tým zachrániť niekoľko rokov života.

Ľudia s CHOCHP by sa mali vyhýbať vírusovým a bakteriálnym infekciám a pravidelne by sa mali dávať zaočkovať proti chrípke a pneumokokom (baktérie spôsobujúce napr. zápal pľúc).

Dôležité je aj vyhýbať sa znečistenému prostrediu, nakoľko je to možné a dodržiavať zásady správneho životného štýlu.

Test na CHOCHP

Odpovedajte ÁNO alebo NIE

 1. Fajčíte?
 2. Žijete alebo pracujete v zafajčenom prostredí?
 3. Často mávate problémy s dýchaním?
 4. Začnete kašľať, alebo sa zadýchate pri námahe, napr. pri chôdzi do schodov?
 5. Dýchavičnosť sa u vás zhoršuje?
 6. Pokašliavate, resp. kašlete často?
 7. Mávate ráno záchvaty kašľa?
 8. Vykašliavate zelenožltý hlien?
 9. Pociťujete pískanie na hrudi?

Ak ste odpovedali ÁNO viac ako dvakrát, navštívte svojho lekára a požiadajte o diagnostiku chronickej obštrukčnej choroby pľúc.

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Jana Bendová, PhD., praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z posudkového lekárstva a z vnútorného lekárstva, člen výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Komentáre