Pohľad pacientov a lekárov na preskripciu antibiotík a antibiotickú rezistenciu

Posted · Add Comment

PharmDr. Vladimír Patráš, MBA, Ing. arch. Radoslav Herda SLOVENSKÝ PACIENT, občianske združenie, Bratislava Úvod Rozvoj rezistencie na antibiotiká patrí medzi závažné problémy dnešného verejného zdravotníctva. Pri porovnaní s EÚ, patrí Slovensko medzi krajiny s nadpriemernou spotrebou antibiotík, ako aj nadpriemernou mierou rezistencie na antibiotiká[1]. Súčasný prístup k zamedzeniu šírenia rezistencie spočíva najmä v racionálnom využívaní […]