Liečba Prevencia

Zlatý stafylokok: Neslávne známy vďaka rezistencii na antibiotiká

Zlatý stafylokok (odborne Staphylococcus aureus) vyvoláva zápalové ochorenia krvného obehu, kože a dolných ciest dýchacích. Nie časté, ale známe sú aj zápaly srdcového svalu a tráviaceho traktu. Jeho schopnosť vytvárať rezistenciu na antibiotiká, je povestná. Pripomína známy boj s veternými mlynmi…

MRSA – stafylokok rezistentný voči meticilínu…

Aj keď vedci vynaliezajú nové druhy antibiotik, zlatý stafylokok si na ne rýchlo zvyká, a nereaguje na liečbu tak, ako je pre nás žiadúce. Príčiny zápalov spôsobených zlatým stafylokokom sú obdobné ako pri ostatných patogénoch, ktoré stoja za infekciami. Koky bežne prežívajú na povrchu ľudského tela, na slizniciach a vo vnútri orgánov, bez komplikácií. Dá sa povedať, že mikroorganizmy žijú s ľuďmi v istej symbióze. Zmena nastane vtedy, keď je niečím narušený tzv. „normálny stav“. Medzi riziká patria oslabenie tela iným ochorením, porušenie sliznice či kože, a vystavenie sa nepriaznivým podmienkam.
Keď je zlatý stafylokok rezistentný voči meticilínu (alebo voči oxacilínu, čo je typ penicilínu), nazýva sa MRSA alebo Staphylococcus aureus rezistentný voči meticilínu. MRSA, ktorý sa vyskytuje v nemocniciach, je rezistentný aj voči mnohým ďalším antibiotikám. MRSA sa prenáša z človeka na človeka najmä priamym stykom alebo prostredníctvom predmetov a lekárskych zariadení. Používanie antibiotík je tiež spojené s vyšším rizikom získania MRSA. V nemocniciach sa MRSA môže dostať do krvi alebo iného tkaniva v tele počas zdravotnej starostlivosti, hlavne pri vykonávaní invazívnych postupov (napríklad operácie).
V nemocniciach v Európe (aj tých na Slovensku) zaznamenávajú lokálne kožné infekcie pacientov alebo infekcie ohrozujúce život, napríklad zápal pľúc, infekcie krvi a infekcie v mieste chirurgického zásahu. Na zníženie tohto rizika nemocnice zaviedli preventívne postupy.

Dá sa doma a v nemocnici chrániť pred MRSA?

Na vašu ochranu a ochranu vašich blízkych pred MRSA, je najdôležitejšie dodržiavať jednoduché hygienické opatrenia: čistiť a prikrývať si rany, odreniny a škrabnutia, udržiavať čisté ruky až do uzdravenia, a vyhýbať sa používaniu spoločných osobných vecí, napríklad žiletiek a uterákov. Pokiaľ získate infekciu v dôsledku MRSA, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry, aké hygienické opatrenia by ste vy a vaša rodina mali dodržiavať, keď ste v nemocnici, a aj keď sa vrátite domov.

Hygiena a dezinfekcia v nemocnici – prevencia výskytu MRSA v zdravotníckom zariadení vyžaduje umývanie rúk s použitím dezinfekčného mydla a výber vhodných dezinfekčných prostriedkov, ich správne riedenie, skladovanie a dôkladnú očistu nozokomiálneho prostredia. Záleží aj na správnej technike umývania rúk. Skríning na prítomnosť MRSA – k redukcii výskytu MRSA v nemocniciach prispelo vedenie počítačovej databázy s menami pacientov, ktorí boli v minulosti kolonizovaní alebo infikovaní MRSA. Pri nadmernom šírení MRSA je dôležitým opatrením aj skríning zdravotníckeho personálu – zamestnancov prichádzajúcich do priameho styku s pacientmi. Dotýka sa to aj tých, ktorí prichádzajú do nemocnice pracovať len na krátku dobu – študenti medicíny a stredných zdravotníckych škôl, pomocný personál, atď. Izolácia pacientov v nemocnici – zabránenie kontaktu pacienta s MRSA s inými hospitalizovanými, možno zabezpečiť umiestnením pacienta na samostatnej izbe. Pokiaľ samostatná izba nie je k dispozícii, riešením je dať pacienta na izbu k inému pacientovi, s rovnakým mikroorganizmom. Alternatívou, použiteľnou len v krajnom prípade, je pacient na izbe s iným pacientom, ktorý nie je infikovaný MRSA, no nesmie mať rizikové faktory pre získanie nákazy. Pri pacienta s dialýzou a MRSA, sa odporúča jeho umiestnenie na prístroji na vzdialenom konci od iných pacientov. Kultivácia biologického materiálu – pri rizikových pacientoch sa má vykonávať v pravidelných intervaloch. Ak je výsledok kultivácie pozitívny na MRSA, treba uplatniť kontaktnú izoláciu po celú dĺžku hospitalizácie, resp. po celú dĺžku pozitivity na MRSA (negatívny výsledok sa má overiť opakovane). V situácii epidemického výskytu MRSA, je nutné zvoliť prísnejšiu formu izolácie. Ak to okolnosti dovoľujú, je zo psychologického hľadiska dôležité zachovať kontakt pacienta s ostatnými hospitalizovanými. Pacient smie spoločne stolovať, byť na skupinových aktivitách za predpokladu, že rany sú dostatočne kryté, telové tekutiny neprenikajú na povrch tela, a pacient je schopný dodržiavať princípy hygieny.
Systémová liečba MRSA sa väčšinou nevykonáva. Aplikujú sa lokálne antibiotické prípravky, a vyplachuje sa antimikrobiálnymi preparátmi na lokálne použitie. Hoci viaceré z hore uvedených opatrení vyžadujú istú finančnú investíciu, v konečnom dôsledku sa viac finančných prostriedkov ušetrí.

Lieky z prírody na zlatého stafylokoka

Skúste podporne posilnenie imunity, diétne stravovanie a zaraďte pohyb. Pacienti, ktorí sa liečili na zlatého stafylokoka, radia spolupacientom vodu s citrónom, kapucínku väčšiu, rakytníkový olej, medvedí cesnak, propolisovú tinktúru, aloe vera, echinaceu a šalviu. Niektorí siahnu aj po probiotikách, koloidnom striebre, Cordycepse, MMS alebo Wobenzyme.

Zdroje: http://ecdc.europa.eu/sk/eaad/Pages/Home.aspx, http://www.stafylokok.cz/ a Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR.

Komentáre