Liečba Prevencia

Zápal srdcového svalu nie je ľahké zistiť

Aj srdce sa môže zapáliť. Neznamená to, že zahorí láskou, dôvod je prozaický – reakcia imunitného systému na vírusovú alebo bakteriálnu infekciu, prípadne srdce poškodia toxíny, lieky či drogy. Príčiny zápalu srdca sú rôzne. Aké má zápal srdcového svalu príznaky? Je dostupná liečba na zápal srdcového svalu? Na čo si musíte dať pozor, ak máte zápal srdcového svalu?

Žena sa držiaca sa za srdce popisuje svoje bolesti lekárovi

Ako a kedy vzniká zápal srdcového svalu (myokarditída)?

Zápal srdcového svalu môžu spôsobiť vírusy (najčastejšie) alebo baktérie (napríklad borélie). Príčiny zápalu srdcového svalu nemusia byť len infekčné. Niekedy sa srdce zapáli pri reakcii na niektoré lieky, výživové doplnky (často rôzne pochybné doplnky pri posilňovaní), drogy (napríklad kokaín) alebo je súčasťou autoimunitných chorôb. 

Aj pri infekčnej príčine často problémy a príznaky nespôsobí samotný vírus či baktéria, ale reakcia nášho imunitného systému na prítomnosť vírusu či baktérie v bunkách srdcového svalu.

Pri zápale srdcového svalu zápal postihne nielen samotný srdcový sval, ale často aj jeho elektrický prevodový systém. Takéto poškodenie sa prejaví poruchami pulzu alebo vedenia elektrického vzruchu – arytmiami. Často sa to odrazí aj na funkcii srdca.

Aké má zápal srdcového svalu príznaky?

Príznaky myokarditídy nie sú vždy jednoznačné a často ich pripisujeme iným chorobám alebo im nevenujeme príslušnú pozornosť. Myokarditída sa môže prejaviť až s niekoľkotýždňovým odstupom od infekcie. Tá môže byť bezpríznaková. 

Najčastejšie sa myokarditída prejaví srdcovým zlyhaním rôzneho stupňa. Všimnete si ho podľa únavy, bolestí na hrudníku, ťažkostí s dýchaním či opuchov končatín.

Príznaky myokarditídy spôsobuje v prvej fáze samotná viróza, neskôr porušená funkcia srdca. Príznaky bežnej virózy sú:

 • Kašeľ
 • Nádcha 
 • Únava 
 • Bolesti hlavy
 • Zvýšená teplota, horúčka
 • Bolesti svalov a kĺbov

Myokarditída sa môže prihlásiť aj po brušnej viróze, ktorú sprevádza: 

 • Hnačka
 • Vracanie
 • Bolesti brucha
 • Únava
 • Zvýšená teplota

S odstupom niekoľkých dní až týždňov po infekcii sa môže prejaviť samotný zápal srdcového svalu nasledovnými príznakmi:

 • Bolesť na hrudníku
 • Nevysvetliteľná únava, slabosť
 • Pocit nedostatku vzduchu, zadýchavanie sa
 • Opuchy nôh
 • Búšenie srdca, preskakovanie srdca, príliš rýchly pulz v pokoji, omdlievanie
 • Nevoľnosť, nechutenstvo
 • Zvýšená teplota alebo horúčka
 • Bolesti svalov a kĺbov

Mierna myokarditída môže prebehnúť bez príznakov alebo s minimálnymi prejavmi. Inokedy býva priebeh dramatický – v extrémnych prípadoch spôsobí náhlu smrť alebo fatálne srdcové zlyhanie.

Zápal srdcového svalu – diagnostika

Bolesti na hrudi každého lekára vedú k vylúčeniu alebo potvrdeniu infarktu myokardu, čo môžu naznačovať aj výsledky odberov krvi. Až zobrazenie koronárnych tepien ukáže, že o infarkt nejde, a práve vtedy lekári uvažujú o možnej myokarditíde. 

Doktor kontrolujúci EKG pacienta

Často lekár najprv vylúči iné diagnózy, až potom určí, že ide o diagnózu myokarditídy. Aké vyšetrenia sa robia pri myokarditíde?

 • Lekár vám natočí EKG, kde môže zistiť prípadné arytmie, poruchy vedenia vzruchu alebo známky podobné ako pri infarkte. 
 • Odberom krvi môže zistiť známky zlyhávania srdca alebo jeho nedokrvenia. 
 • Pomocou sonografie srdca (ECHO) tiež nevidí jednoznačnú diagnózu, ale môže vidieť zhoršenú funkciu srdca alebo tekutinu okolo srdca, ktorá u zdravého človeka v danom množstve nie je prítomná. Vylúči niektoré iné príčiny ťažkostí – napríklad chlopňové chyby, prípadne odhalí zrazeninu v srdci napríklad pri fibrilácii predsiení.
 • Vyšetrenie magnetickou rezonanciou zobrazí aj samotné tkanivo srdca a využíva sa najviac práve pri podozrení na myokarditídu. Lekár zistí zvýšené prekrvenie a presakovanie tekutiny z ciev v srdci, odumretie či väzivovatenie srdca a opuch tkaniva. 
 • V prípade nevyhnutnosti lekár môže odobrať vzorku zo srdca katetrizačným vyšetrením (biopsia). Nebudú vám pritom rezať hrudník, ale cez žilu v krku zavedú nástroj na odobratie vzorky až do srdca. Toto vyšetrenie sa robí len v nevyhnutných prípadoch, lebo ho môžu sprevádzať komplikácie. Nemusia vás pri ňom uspať, stačí lokálna anestézia.

Zvyčajne na stanovenie diagnózy postačia údaje o príznakoch, prípadne o prekonanej infekcii, klinické vyšetrenie, EKG, prípadne ECHO a najmä magnetická rezonancia

Niekedy je myokarditída zistená náhodne až pri pitve. Znamená to, že pravdepodobne spôsobila smrteľnú arytmiu, na ktorú dotyčný zomrel.

Liečba myokarditídy

Liečba myokarditídy spočíva najmä v liečbe srdcového zlyhania, prípadne arytmií. Veľmi dôležitý je pokoj na lôžku a užívanie liekov, ktoré uľahčia srdcu jeho prácu. Sú to napríklad betablokátory, ACE inhibítory či diuretiká. Voľba konkrétnych liekov záleží od vášho celkového stavu, pridružených ochorení a prejavov myokarditídy.

Antivirotiká v liečbe spravidla nie sú potrebné a nemajú žiaduci efekt. Je to preto, lebo viróza odznela už pred rozvojom myokarditídy a za samotný zápal srdcového svalu je skôr zodpovedný imunitný systém a jeho neprimeraná reakcia. 

Ruky doktora držiace mnoho rôznych tabletiek

Ak sa u vás zároveň zistí borelióza, lekári ju preliečia antibiotikami. 

V ťažkých prípadoch je potrebné podporovať činnosť srdca látkami, ktoré povzbudzujú jeho funkciu (dopamín, adrenalín) alebo napojiť chorého na ECMO (mimotelové okysličovanie krvi). Veľmi zriedkavo a vo veľmi vážnych prípadoch je pacient zaradený na listinu čakateľov na transplantáciu srdca.

Ak sú u vás v popredí známky zlyhávania srdca, lekári vám budú kontrolovať v krvi hladinu NT-pro BNP, ktorá je tým vyššia, čím viac srdce zlyháva. Pri uzdravovaní bude tento parameter klesať.

Polovica myokarditíd spontánne odznie. Treba však prežiť akútnu fázu 3-6 mesiacov po stanovení diagnózy. 

Rekonvalescencia po myokarditíde

Počas liečby, ale aj po vyliečení sa z myokarditídy dodržiavajte pokojový režim. Je veľmi dôležité, aby ste sa nenamáhali najmenej počas 6 mesiacov. Znamená to nedvíhať ťažké bremená, nákupy, nevykonávať namáhavé práce a aktivity, kde sa človek unaví a zadýcha. Obmedzte šport a rekreačné aktivity. Platí to aj v prípade, ak ste nemali žiadne funkčné zmeny srdca. 

Spočiatku môžete chodiť na krátke prechádzky, neskôr ich pozvoľna predlžovať. Pokojový režim môže byť potrebný až rok od myokarditídy, pretože komplikácie a zmeny funkcie srdca sa niekedy prihlásia až po roku.

Párik seniorov so zlatým retríverom sa prechádza po drevenom moste

V sexuálnom živote platí, že partner, ktorý prekonal myokarditídu, by sa nemal zadýchať a unaviť. Konkrétne to však závisí od vášho stavu a vážnosti myokarditídy.

Po prepustení z nemocnice by ste mali byť doma najmenej 1-3 mesiace. Ak máte fyzicky náročné zamestnanie, práceneschopnosť by mala trvať ešte dlhšie.

Prvé tri mesiace sú veľmi dôležité, lebo choroba môže prejsť do chronickej formy. Pravidelné kontroly u lekára sú potrebné na včasné zistenie prípadných komplikácií. Počas rekonvalescencie sa stravujte racionálnou, pestrou vyváženou stravou s obmedzením tučných, mastných jedál a sladkostí. Vyhnite sa alkoholu, ktorý býva jednou z príčin myokarditídy.

Šesť mesiacov telesného oddychu a vzdania sa niektorých aktivít je určite lepšou voľbou ako celoživotné ťažké komplikácie.

Neliečený zápal srdcového svalu

Problémom je, ak sa myokarditída nezistí. Stáva sa tak napríklad u športovcov, ktorí ignorujú príznaky virózy a ďalej pokračujú v nastavenom tréningu. Práve potláčaním príznakov, užívaním liekov proti bolesti a teplote bez telesného odpočinku a spánku môže srdcový sval najviac trpieť a o to horšie sa myokarditída prejaví. 

Práve u týchto ľudí sa v skorej fáze choroby môže stav prudko zhoršiť. Priklincovať to môžete ešte užívaním ibuprofénu, kyseliny acetylsalicylovej a iných nesteroidných antireumatík. Tie v akútnej fáze neužívajte, pretože môžu poškodzovať srdce. Preto pri chrípkových príznakoch na zníženie teploty a bolesti radšej siahnite po paracetamole.

Ak zanedbáte správnu a dostatočne dlhú rekonvalescenciu a liečbu, riskujete. Vážnou komplikáciou je dilatačná kardiomyopatia, čo je vlastne chronická myokarditída. Pri tejto chorobe vás budú dlhodobo sprevádzať bolesti na hrudníku či ťažkosti s dýchaním. Dôvodom je narušená funkcia srdca a rozšírenie srdcových oddielov. 

Prevencia zápalu srdcového svalu

 • Venujte pozornosť chrípke a horúčkovitým ochoreniam, doprajte si v čase ochorenia oddych a neprepínajte svoje sily. Počúvajte svoje telo – ak si žiada odpočinok, oddýchnite si. Neprebíjajte únavu kofeínom a bolesť analgetikami, radšej si oddýchnite a poriadne sa vyspite.
 • Minimalizujte riziko infekcie od kliešťov, vyhnite sa ohniskám výskytu a používajte odpudzovače kliešťov.
 • Dodržiavajte ústnu hygienu a pravidelne navštevujte zubára. Neliečené hlboké zubné infekcie môžu byť tiež príčinou myokarditídy a nemusia ani bolieť.
 • Ak ste prekonali myokarditídu, dôsledne a dostatočne dlho sa venujte rekonvalescencii a nebagatelizujte odporúčania lekárov.
 • Zvážte očkovanie proti chrípke, ktorá môže tiež spôsobiť myokarditídu.

 

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Adriana Šimková, PhD., praktická lekárka pre dospelých, s atestáciou z internej medicíny, členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

 

Zdroje:

http://www.solen.sk/pdf/bce8398c8852d9adf68d1cd959042e62.pdf

https://www.kardio-cz.cz/data/clanek/703/dokumenty/myokarditidy-jak-na-to-janota-kv-2015.pdf

https://myokarditida.cz/cs_CZ/zivot-s-myokarditidou/zivot-s-myokarditidou/

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/myocarditis/diagnosis-treatment/drc-20352544

https://www.vusch.sk/ochorenia/myokarditida/

https://www.kardiologickarevue.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2015-4/myokarditidy-a-zanetlive-kardiomyopatie-56858

Komentáre