Prevencia

Rozhovor s Andrejom Králikom o antibiotikách

Objasníte nám pôvod „antibiotického“ dňa?

Nemôžeme zatvárať oči pred tým, že antibiotiká, ktoré dokázali liečiť v minulosti smrteľné bakteriálne infekcie a zachránili mnoho životov, sú v súčasnosti čoraz menej účinné. EK pristupuje k problému antimikrobiálnej rezistencie s mimoriadnou vážnosťou. Jednou z aktivít, ktorú Komisia organizuje spolu s WHO, je Európsky deň o zvýšení povedomia o antibiotikách. Koná sa každoročne od roku 2008, a pripomíname si ho 18. 11. Cieľom tohto dňa, je podporovať obozretné predpisovanie a užívanie antibiotík. Čo je znepokojujúce, v rámci Európy zaznamenávame nárast počtu pacientov infikovaných rezistentnými baktériami. Odolnosť voči antibiotikám sa tak stáva hrozbou pre verejné zdravie v Európe.

Aké úlohy máte za sebou a pred sebou v EK?

Európska komisia už v novembri 2011 odporučila, aby sa prijali opatrenia v siedmych kľúčových oblastiach. EÚ investovala približne 800 miliónov EUR do výskumu týkajúceho sa antimikrobiálnej rezistencie, vrátane iniciatívy za inovačnú medicínu. Komisia v minulom roku spustila 15 nových výskumných projektov, na ktoré EÚ prispeje vo výške 91 miliónov EUR. Projekty, do ktorých je zapojených asi 44 malých a stredných podnikov, ako aj niekoľko univerzít a iných výskumných organizácií, vyvíjajú nové antimikrobiálne látky alebo ich alternatívy. Budú sa tiež venovať otázke rezistencie v rámci potravinového reťazca, a skúmať nanotechnológie, ktoré by sa mohli podieľať na vytváraní antimikrobiálnych látok.

Prečo je téma rezistencie antibiotík „silná“?

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré zaznamenali nárast spotreby antibiotík. Súvisí to nepochybne aj s tým, že podľa aktuálnych prieskumov Európskej komisie, informovanosť slovenskej verejnosti o antibiotikách nie je dostatočná. Na Slovensku za posledných 12 mesiacov užilo antibiotiká 41% populácie, čo je nad priemerom krajín EÚ. Slováci užívajú antibiotiká najčastejšie v súvislosti s bronchitídou, ale aj zapáleným hrdlom, chrípkou, infekciami močových ciest, či pri nachladnutí. Takmer polovica Slovákov sa mylne domnieva, že antibiotiká účinkujú aj proti chrípke a nachladnutiu. Aj tieto údaje svedčia o tom, že zvyšovanie povedomia o účinkoch antibiotík má význam.

Andrej KRÁLIK
Vedúci tlačového a politického oddelenia
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Komentáre