Liečba Prevencia

Baktéria E. coli: Prežíva v chladničke aj v nemocnici

Escherichia coli alebo skrátene E. coli. Je stálou súčasťou črevnej flóry ľudí a zvierat (hovädzí dobytok, ovce, kozy). Patrí medzi baktérie, ktoré sa nazývajú Enterobacteriacae, spolu s klebsielou a enterobakterom. A píše sa o nej v médiách, lebo „neodpovedá“ na nasadené antibiotiká…

 

Baktérie E. coli majú významnú úlohu pri zachovávaní fyziologických pochodov v čreve. Sú ale medzi nimi vyložene patogénne kmene, vyvolávajúce hnačkové ochorenia – ide o kmene s označením O – 157:H7 (EHEC). Na vznik ochorenia stačí veľmi nízka infekčná dávka. E. coli zaraďujeme k baktériám, ktoré sú odolné voči vonkajším vplyvom, prežijú mesiace v pôde, vo vode. Patogénne kmene zvládajú dobre „chladničkové“ teploty aj mráz. E. coli sa vyznačujú vysokou acidotoleranciou a termostabilitou.

Prenos, výskyt a príznaky E. coli

Ochorenia vznikajú po konzumácii hovädzieho, ovčieho, kozieho mäsa, produktov rýchleho občerstvenia (hamburgery, párky). Boli zaznamenané ochorenia po pití surového kravského mlieka, ovocných štiav a vody. Infekcie sa prejavujú rôznymi klinickými príznakmi, od miernej hnačky až po krvavé stolice. Inkubačný čas je 3 – 8 dní. Kmeň E. coli bol vo svete izolovaný mnohokrát, pri sporadických výskytoch i v epidémiách v školách, detských domovoch, dojčenských ústavoch. Prvýkrát bol izolovaný v USA, v roku 1982.

V posledných rokoch, bol hlásený zvýšený výskyt infekcií v dôsledku E. coli rezistentnej súčasne voči mnohým antibiotikám, vrátane fluorochinolónov a tretej generácie cefalosporínov. Predchádzajúca antibiotická liečba, napríklad fluorochinolónmi, je spojená s vyšším rizikom rezistencie E. coli.

V nemocniciach hrozí, že E. coli sa nám z čreva dostane do krvi alebo iného tkaniva, pri operácii, či podaní injekcie. Prenáša sa aj priamym kontaktom (rukami). Potom zapríčiňuje rôzne infekcie – ako infekcie močových ciest, zápal pľúc, infekcie krvi a infekcie v mieste zákroku. Nemocnice preto zaviedli preventívne postupy: obozretné používanie antibiotík, antiseptické postupy pred vykonaním operácie, aseptické postupy na prevenciu infekcií močových ciest, dodržiavanie hygieny rúk, a testovanie pacientov s vysokým rizikom prenosu rezistentných baktérií.

K hlavným rizikovým faktorom rezistencie E. coli v komunite patrí predchádzajúca antibiotická liečba. Účinná liečba infekcie močových ciest môže byť v dôsledku rezistentnej E. coli oneskorená, čo vedie k závažným komplikáciám, ako je napríklad infekcia obličiek alebo krvi.

Prevencia pred infekciou E. coli

Baktérie E. coli je možné usmrtiť varením, pečením, pasterizáciou. Za predpokladu, že teplota je najmenej 70 °C, a trvá aspoň 2 minúty. Na rozdiel od iných, sú E. coli odolné voči chladu, kyslosti, vysušeniu, a vysokej koncentrácii soli. Pýtate sa, aké opatrenia sú účinné k ochrane pred infekciou E. coli? Zaberajú najmä tieto:

Surové mlieko pred použitím prevariť. Pasterizované a UHT-mlieko je považované za bezpečné. Pri surovej zelenine a ovocí je dobré vybrať si na prvý pohľad „zdravé“kusy, pred konzumáciou ich olúpať, alebo aspoň dôkladne poumývať.

Pred prípravou jedla, a po kontakte so surovým (pokiaľ možno kvalitným) mäsom, umyť si ruky vodou, mydlom a usušiť ich. Mäso uchovávať a spracovávať oddelene. Utierky po úprave mäsa vymeniť, prať pri teplote minimálne 60 °C.

Je nutné dbať na osobnú hygienu, poriadne si umývať ruky. Dezinfekcia je žiadúca nielen po použití toalety. To isté platí pre čistenie plôch a vecí v domácnosti s „nakazeným“ pacientom. Doplnkovou ochranou sú jednorázové rukavice.

Zdroje: www.uvzsr.sk , http://ecdc.europa.eu/sk/eaad/Pages/Home.aspx, http://www.bezpecnostpotravin.cz/

Komentáre