Testy

Viete, ako môžete ochrániť účinnosť antibiotík?

1.     Antibiotiká sú lieky, ktoré zabíjajú:

 • vírusy
 • baktérie
 • všetky mikróby

Antibiotiká sú lieky určené výhradne na liečbu bakteriálnych infekcií. Ničia ich (baktericídne) alebo zabraňujú ich rozmnožovaniu (bakteriostatické) a tým liečia. Väčšina, až 80 % infekcií dýchacieho traktu, je však vírusového pôvodu a liečba antibiotikami neprináša chorému žiadny účinok. Naopak, ak sú antibiotiká predpisované nesprávne, organizmu skôr škodia. Jedným z účinných nástrojov lekárov v rozpoznávaní typu infekcie je test na stanovenie hladiny C-reaktívneho proteínu (CRP).  

2.     Baktérie, ktoré sú odolné voči antibiotikám, môžu človeka nakaziť:

 • ak je v kontakte s iným človekom, ktorého postihla infekcia odolná voči antibiotikám (rezistentná infekcia);
 • ak sa dotkol niečoho, čoho sa dotkol človek, ktorého postihla rezistentná infekcia; (napríklad rukavíc, nástrojov v zdravotníckom zariadení, kde je nedostatočná hygiena);
 • ak sa dotýkal živého zvieraťa, vody alebo potravín obsahujúcich rezistentné baktérie;
 • vo všetkých uvedených situáciách.

Antibiotiká sú podávané ľuďom, hospodárskym zvieratám, rybám a používajú sa aj v rastlinnej výrobe. Odolnosť infekcií voči antibiotikám (antibiotická rezistencia) vzniká vtedy, keď sa baktérie zmenia (zmutujú) a začnú byť odolné voči antibiotikám používaným na liečbu infekcií, ktoré spôsobujú. Antibioticky odolné baktérie sa šíria prostredníctvom kontaktu s ľuďmi, so zvieratami, vodou alebo potravinami, ktoré ich obsahujú.  

3.     Antibiotiká môžem prestať užívať, ak sa cítim lepšie: 

 • pravdivé tvrdenie
 • nepravdivé tvrdenie

Nedoužívanie antibiotík je zo strany pacientov jednou z najčastejších chýb pri predpísanej antibiotickej liečbe.
Ak užívate antibiotiká, tie postupne zabíjajú baktérie. Čím dlhšie ich užívate, tým väčšia je pravdepodobnosť, že antibiotiká v boji s baktériami zvíťazia na plnej čiare. Teda zlikvidujú aj tie najodolnejšie baktérie. Ak antibiotickú liečbu ukončíte príliš skoro – skôr ako sú zabité všetky baktérie – bude oveľa ťažšie poraziť ich v prípade, ak sa začnú opäť množiť.

4.     Čo sa mi môže stať, ak „dostanem“ rezistentnú infekciu?

 • možno budem dlhšie chorý;
 • možno budem častejšie navštevovať svojho lekára alebo sa budem musieť liečiť v nemocnici;
 • možno budem potrebovať drahšie lieky, ktoré môžu spôsobovať vedľajšie účinky;
 • hrozia mi všetky uvedené možnosti.

Rezistencia na antibiotiká vzniká ako dôsledok nesprávnej a nadmernej konzumácie antibiotík. Citlivé baktérie sú antibiotikami usmrtené, avšak rezistentné baktérie – aj napriek podávaniu antibiotík – v organizme rastú ďalej a množia sa.  
Liečba infekcií spôsobených rezistentnými baktériami je náročná, pretože bežne používané antibiotiká nie sú v takýchto prípadoch účinné a lekári musia zvoliť iné antibiotiká. To môže oddialiť správnu liečbu pacientov a viesť ku všetkým uvedeným komplikáciám.

5.     Odolnosť infekcií voči antibiotikám je už mimo kontroly a v súčasnosti sa tento stav iba zhoršuje. Neexistuje nič, čo by som mohol urobiť.

 • pravdivé tvrdenie
 • nepravdivé tvrdenie

Aj keď je v súčasnosti antibiotická rezistencia celosvetovo na vzostupe, zodpovedné používanie antibiotík môže vývoj rezistentných baktérií zastaviť a zachovať tak účinnosť existujúcich antibiotík. Je dôležité vedieť, kedy máme antibiotiká užívať, neužívať ich zbytočne a v prípade potreby ich užívať zodpovedne, tzn. dodržiavať všetky rady lekára a odporúčania na príbalovom letáku (napr. dodržiavať stanovené intervaly, kombinácie s jedlom či inými liekmi, doužívať celé balenie antibiotík a pod.). Dôležité sú aj prevencia pred infekciami v zmysle dodržiavania základných zásad zdravého životného štýlu, dodržiavanie hygieny rúk a absolvovanie odporúčaného očkovania. 

6.     Odolnosť infekcií voči antibiotikám pomáham riešiť, ak:

 • prestanem užívať antibiotiká, keď sa už cítim lepšie;
 • budem brať antibiotiká vždy, keď mi je zle – zo svojej lekárničky alebo od priateľa;
 • budem vhodne zaočkovaný.

Preventívne očkovanie je jedným z najúčinnejších spôsobov boja proti rezistencii na antibiotiká, pretože v rámci prevencie je vhodným spôsobom obrany organizmu pred infekciami a tým aj efektívnym nástrojom na znižovanie spotreby antibiotík. 

Komentáre