Stiahnite si

Používajte antibiotiká rozumne

Užívanie antibiotík, keď nie sú potrebné, urýchľuje vznik odolnosti voči antibiotikám, jednej z najväčších hrozieb globálneho zdravia.

Pomôžte zabrániť rezistencii voči antibiotikám

Prevencia pred infekciami môže znížiť používanie antibiotík a obmedziť šírenie rezistencie voči antibiotikám.

Zneužívanie a nadmerné používanie antibiotík

Aj vy môžete pomôcť znížiť odolnosť voči antibiotikám. Ak užívate antibiotiká, riaďte sa radami kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov.

Úloha infekčnej prevencie a kontroly prevencie antibiotickej rezistencie v zdravotnej starostlivosti

V priemere každý 10. pacient je postihnutý infekciami, spojenými so zdravotnou starostlivosťou.

4 rady, ako užívať antibiotiká

Správnym užívaním antibiotík znižujete možnosť, že vám nabudúce nezaberú. Riaďte sa preto nasledovnými pokynmi:

Ako účinkujú antibiotiká

Antibiotikum pôsobí v mieste bakteriálnej infekcie tak, že zabíja (baktericídny účinok), alebo im bráni v rozmnožovaní (baktériostatický účinok)

Rezistencia na antibiotiká, ako sa šíri ?

Rezistencia na antibiotiká - čo môžete urobiť vy

Rezistencia na antibiotiká - čo môžu urobiť zákonodarci

Rezistencia na antibiotiká - čo môžu urobiť zdravotníci

Rezistencia na antibiotiká - čo môže urobiť hospodársky sektor

Ako sa antibiotická rezistencia šíri?

Antibiotická rezistencia je schopnosť baktérií bojovať proti účinku jedného alebo viacerých antibiotík. Ľudia a zvieratá sa nestávajú rezistentnými voči antibiotikám, ale baktérie prenášané ľuďmi a zvieratami áno.

Antibiotiká, buďťe zodpovední

Vznik a šírenie rezistencie voči antibiotikám, inými slovami schopnosť baktérií odolávať pôsobeniu antibiotík, sa stal uznávaným globálnym problémom. Rezistencia voči antibiotikám výrazne obmedzuje počet antibiotík dostupných pre liečbu chorôb.

Rastúca rezistencia voči antibiotikám poslednej línie

Karbapenémy sú hlavnou poslednou líniovou triedou antibiotík na liečbu bakteriálnych infekcií. Šírenie karbapeném–rezistentných infekcií predstavuje hrozbu pre zdravotnú starostlivosť a bezpečnosť pacienta v Európe, čo vážne obmädzuje schopnosť liečiť infekcie.

Rastúca rezistencia voči antibiotikám poslednej línie 2

Karbapenémy sú hlavnou poslednou líniovou triedou antibiotík na liečbu bakteriálnych infekcií. Šírenie karbapeném–rezistentných infekcií predstavuje hrozbu pre zdravotnú starostlivosť a bezpečnosť pacienta v Európe, čo vážne obmädzuje schopnosť liečiť infekcie.

Rastúca rezistencia voči antibiotikám poslednej línie 3

Karbapenémy sú hlavnou poslednou líniovou triedou antibiotík na liečbu bakteriálnych infekcií. Šírenie karbapeném–rezistentných infekcií predstavuje hrozbu pre zdravotnú starostlivosť a bezpečnosť pacienta v Európe, čo vážne obmädzuje schopnosť liečiť infekcie.

Príčiny rezistencie na antibiotiká

Rezistencia na antibiotiká vzniká, keď baktéria zmutuje a prestane reagovať na antibiotiká, ktoré mali liečiť príčinu infekcie.