Prevencia

Problém a príčiny rezistencie na antibiotiká

Antibiotická rezistencia je prirodzený jav, spôsobený mutáciami v génoch baktérií. Nadmerné alebo nevhodné používanie antibiotík urýchľuje vznik a šírenie baktérií, rezistentných voči nim. Keď sú citlivé baktérie vystavené pôsobeniu antibiotík, sú usmrtené, ale rezistentné baktérie vedia ďalej rásť a množiť sa. Tieto baktérie sa môžu šíriť, a spôsobovať infekcie u iných ľudí, ktorí neužívali žiadne antibiotiká.

Liečba infekcií v dôsledku rezistentných baktérií je náročná: bežne používané antibiotiká už nie sú účinné, a lekári musia zvoliť iné antibiotiká. To môže oddialiť správnu liečbu pacientov, a viesť ku komplikáciám, vrátane smrti. Navyše, takýto pacient si vyžaduje väčšiu zdravotnú starostlivosť, a tiež alternatívne a drahšie antibiotiká, žiaľ – aj tie so závažnejšími vedľajšími účinkami. Situácia sa zhoršuje s výskytom nových bakteriálnych kmeňov, rezistentných voči niekoľkým antibiotikám súčasne (známe ako baktérie rezistentné voči viacerým liekom). Takéto baktérie, sa napokon môžu stať rezistentnými voči všetkým existujúcim antibiotikám. Bez antibiotík by sme sa vrátili do čias pred objavením antibiotík. V tých časoch sa nedali vykonávať transplantácie orgánov, protirakovinové chemoterapie, intenzívna zdravotná starostlivosť, a ďalšie lekárske postupy. Bakteriálne ochorenia by sa šírili, a nedali liečiť, čo by znamenalo smrť pacienta…

Pred objavením antibiotík, tisícky ľudí zomierali na bakteriálne ochorenia, ako je zápal pľúc alebo pooperačná infekcia. Odkedy boli objavené antibiotiká, a začali sa používať, stále viac baktérií, pôvodne citlivých, sa stávajú rezistentnými – vytvorili si rôzne prostriedky boja proti nim. Problém antibiotickej rezistencie je tak v súčasnosti veľkou hrozbou pre verejné zdravie.

Je to tak, že záleží na každom z nás…

Pri užívaní antibiotík sa riaďte pokynmi lekára. Ak je to možné, zabráňte infekcii vhodným očkovaním. Pravidelne si vy a vaše deti umývajte ruky, napríklad po kýchnutí alebo zakašľaní skôr, než sa dotknete nejakých predmetov alebo osôb. Užívajte antibiotiká na lekársky predpis, a nepoužívajte zvyšky, ani antibiotiká bez lekárskeho predpisu. Opýtajte sa lekárnika, ako zlikvidovať zvyšné lieky.

Pre lekárov a iný zdravotnícky personál platí, že antibiotiká sa predpisujú len vtedy, keď je to nevyhnutné, podľa usmernení, založených na dôkazoch. Ak je to možné, volia sa špecifické antibiotikum pre infekciu, a nie širokospektrálne antibiotiká. Je dobré vysvetliť pacientom, ako môžu zmierniť príznaky nádchy a chrípky bez antibiotík, a informovať ich, prečo je dôležité zodpovedne dodržať antibiotickú liečbu.

Čo je „nevhodné“ používanie antibiotík?

Zodpovedné používanie antibiotík môže zastaviť vývoj rezistentných baktérií, a zachovať účinnosť antibiotík, aby mohli byť používané budúcimi generáciami. Preto je dôležité vedieť, kedy ich máme užívať, a to s plnou zodpovednosťou. Úspešné kampane na informovanie verejnosti, ktoré sa už uskutočnili v niektorých krajinách, viedli k reálnemu zníženiu spotreby antibiotík.

Väčšinou nádchu a chrípku spôsobujú vírusy, proti ktorým antibiotiká NEÚČINKUJÚ. Vtedy nezlepšíte svoj stav užívaním antibiotík: neznižujú horúčku, ani nezmierňujú také príznaky, ako je kýchanie. Antibiotiká užívate nesprávnym spôsobom aj keď: skracujete dĺžku liečby, znižujete dávky, nedodržiavate dávkovanie. Baktérie inak v tele prežijú, a môžu sa stať rezistentnými…

Aké choroby sú za rezistenciou baktérií?

Baktérie rezistentné voči viacerým liekom môžu zapríčiniť rôzne infekcie: infekciu močových ciest, zápal pľúc, kožnú infekciu, hnačku, infekciu krvi… Pacientom v nemocniciach hrozí riziko infekcií, ktoré nesúvisia s príčinou prijatia do nemocnice. Ide napríklad o MRSA (v dôsledku mikroorganizmu Staphylococcus aureus, ktorý je rezistentný voči meticilínu), krvných infekcií z mikroorganizmov Enterobacteriaceae, vytvárajúcimi ESBL (širokospektrálne beta-laktamázy, enzýmy schopné ničiť niektoré antibiotiká), infekcií srdcových chlopní zapríčinených enterokokmi, rezistentnými voči vankomycínu. A sú tu aj možné infekcie na mieste chirurgického zásahu a infekcie rán z mikroorganizmov Acinetobacter baumannii, ktoré sú rezistentné voči karbapenemom.

Zdrojhttp://ecdc.europa.eu/sk/eaad/Pages/Home.aspx

Komentáre