Liečba

Ofloxacín – nevhodný nielen pre tehotné ženy

Dostali ste infekciu močových ciest, kvapavku alebo infekciu oka, a súčasne dojčíte, ste tehotná, alebo plánujete v najbližšej dobe otehotnieť?

Hoci je antibiotikum ofloxacín na vyššie spomenuté ochorenia účinné, vy v tomto prípade určite nie ste vhodná cieľová skupina.

Preto ak nie je uvedené inak, využite nasledujúce informácie. Na trhu sú dostupné tablety aj kvapky.

Ofloxacín patrí medzi širokospektrálne antibiotiká. Na trhu je dostupný v tabletovej forme, alebo vo forme očných/ušných  kvapiek. Obmedzenia ich užívania aj ich nežiaduce účinky sa líšia, preto sa im budeme venovať oddelene.

Ofloxacín v tabletách

Ofloxacín a tehotenstvo

Riziko užívania tabliet s ofloxacínom síce ešte nebolo priamo potvrdené, no existuje podozrenie, že ofloxacín negatívne ovplyvňuje vývoj kĺbových chrupaviek v rastúcom organizme.

Ofloxacín je preto počas tehotenstva nevhodný. Navyše, prechádza aj do materského mlieka, a preto je nevyhnutné, aby ste počas jeho užívania dojčenie prerušili.

Ofloxacín a deti

U detí je situácia trochu odlišná. Ofloxacín, ktorý sa užíva v tabletách, sa neodporúča u detí do pätnásteho  roku, a to pre negatívny vplyv na vývoj kĺbových chrupaviek. Môže sa ale použiť v závažnom prípade, ak lekár nemôže použiť iné, menej škodlivé antibiotikum. V takom prípade hovoríme, že prevážil prospech liečenia   infekcie u dieťaťa, ktorá môže viesť k smrti, nad rizikom, že sa môžu (ale nemusia) nesprávne vyvíjať kĺbové chrupavky.

Nežiaduce účinky – je ich veľa, a sú závažné?

Pri tabletovom ofloxacíne sa môžete stretnúť s pomerne veľkým rozpätím nežiaducich účinkov. Ak však dopredu dodržíte určité opatrenia, nie je dôvod, aby ste sa jeho užívania obávali.

Kedy ofloxacín okamžite vysadiť?

Ofloxacín v tabletách je potrebné okamžite vysadiť, ak sa u vás objaví zápal šliach, predovšetkým Achillovej šľachy na päte, pretože môže dôjsť k jej natrhnutiu. Na tento stav sú náchylné predovšetkým staršie osoby. Vysadiť ho musíte aj vtedy, ak sa u vás vyskytnú kŕče, k čomu dochádza predovšetkým u pacientov s epilepsiou, alebo u tých, ktorí užívajú protizápalové lieky (napríklad ibuprofen, diklofenak), či teofylín.

Hoci sa to nestáva často, ak sa u vás vyskytne alergická reakcia, opäť treba ofloxacín okamžite vysadiť. Môže totiž ísť až o život ohrozujúci stav, ktorý sa prejavuje ťažkosťami s dýchaním, opuchom a zrýchleným tepom, čo môže viesť k uduseniu.

Rovnako je potrebné ofloxacín vysadiť pri veľmi závažnej hnačke, ak máte zároveň krv v stolici, alebo vtedy, ak sa u vás vyskytnú poruchy sluchu alebo zraku, aby nedošlo ku poškodeniu týchto zmyslových orgánov.

Vo všetkých spomenutých prípadoch okamžite kontaktujte vášho lekára, ktorý s vami „prejde“ na iné, vhodnejšie antibiotikum. Infekcia totiž nemôže ostať neliečená!

Ak nejde o závažnú hnačku, je dobré, aby ste – namiesto vysadenia ofloxacínu – radšej užívali probiotiká, ktoré pomôžu ochrániť vašu črevnú mikroflóru. Všeobecne totiž platí, že čím silnejšie (širokospektrálnejšie) antibiotikum, tým vyššia šanca na vznik tráviacich ťažkostí.

Probiotikum však užívajte aspoň s dvojhodinovým odstupom od ofloxacínu, pretože v opačnom prípade antibiotikum prospešnú bakteriálnu kultúru zahubí.

Kedy by ste mali užívať ofloxacín veľmi opatrne

Ofloxacín v tabletách sa vzájomne ovplyvňuje s viacerými liekmi, no ak o všetkých vami užívaných liekoch upovedomíte svojho lekára, vyvarujete sa zle nastavenej liečbe.

Ak užívate warfarín – na zníženie zrážanlivosti krvi, lekár by vás mal pravidelne monitorovať. Rovnako by to tak malo byť, ak trpíte psychickou poruchou, pretože pri užívaní ofloxacínu sa môžu vyskytnúť depresie alebo samovražedné sklony.

Pozor by si mali dať aj pacienti, ktorí užívajú lieky na úpravu srdcového rytmu (alebo na iné srdcové ochorenia), prípadne v poslednej dobe trpeli stavmi, ako sú silné hnačky či zvracanie. V kombinácii s ofloxacínom, by to mohlo viesť k poruche srdcového rytmu.

Pravidelne by ste si mali sledovať hladinu vášho cukru vtedy, keď na cukrovku užívate glibenklamid. Ak máte nejaké poškodenie pečene alebo obličiek, opäť to oznámte svojmu lekárovi.

V týchto prípadoch sa obvykle dávka ofloxacínu zníži, aby nedošlo k predávkovaniu, pretože ofloxacín sa vylučuje z tela obličkami. Ak užívate probenecid, cimetidín, metotrexát a furosemid, lekár by mal pravidelne sledovať hladinu antibiotika v krvi, keďže tieto lieky „súťažia“ s ofloxacínom o vylučovanie z tela.

Slnko, alkohol, vedenie motorového vozidla

Je dôležité, aby ste sa počas užívania ofloxacínu neopaľovali, nenavštevovali soláriá a nevystavovali sa silnému slnečnému žiareniu. Môže totiž dôjsť k zvýšenej citlivosti, spáleniu kože a tvorbe pľuzgierov. Keďže zvyšky ofloxacínu ostávajú v tele aj po doužívaní, vyhýbajte sa slnečnému žiareniu minimálne 48 hodín po poslednej tablete.

Odpustite si tiež pitie alkoholu, pretože v kombinácii s ofloxacínom by mohlo dôjsť k poškodeniu kĺbových chrupaviek. Tabletový ofloxacín môže navyše znižovať pozornosť. Preto je vhodné, aby ste si najprv zistili, do akej miery vás látka ovplyvňuje, a až potom si sadli za volant.

Ako správne užívať ofloxacín

Ofloxacín v tabletách sa užíva raz alebo dvakrát denne, nezávisle od jedla. Prvá dávka sa podáva prednostne ráno. Dávky je potrebné užívať v pravidelných časových odstupoch.

Ak užívate antacidá – lieky na zníženie žalúdočnej kyseliny, užívajte ich aspoň s dvojhodinovým odstupom od ofloxacínu, pretože znižujú jeho vstrebávanie do tela, a tým aj jeho účinok. Rovnako to platí aj pri výživových doplnkoch s obsahom železa, vápnika, zinku a hliníka, mliečnych výrobkoch a minerálnych vodách, či pri čiernom uhlí.

Kvapky s obsahom ofloxacínu

Primárne použitie kvapiek s obsahom ofloxacínu je na očné a ušné infekcie. V dnešnej praxi sa ale často stretnete aj s tým, že lekár vám ich predpíše na nosnú infekciu. Nejedná sa o chybu – dôležité je, aby bolo kultiváciou potvrdené, že máte v nose bakteriálnu infekciu, ktorá je na ofloxacín citlivá.

Tehotenstvo a deti

Veľkou výhodou kvapiek s obsahom ofloxacínu je ich minimálny prienik do tela. Sú použiteľné preto u detí od jedného roka. Tehotné a dojčiace ženy by sa im ale naďalej mali vyhýbať pre riziko, že ofloxacín negatívne ovplyvňuje vývoj kĺbových chrupaviek v rastúcom organizme

Kedy by ste mali kvapky prestať používať

Ak sa u vás po aplikácii kvapiek objavia prejavy alergickej reakcie – kožná vyrážka, sťažené dýchanie, opuch či svrbenie, musíte používanie kvapiek ihneď ukončiť. Alergická reakcia je totiž život ohrozujúci stav. Túto situáciu musíte navyše ihneď oznámiť vášmu lekárovi, ktorý s vami prejde na iné antibiotikum.

Kedy by ste mali používať kvapky so zvýšenou opatrnosťou

Rovnako ako tabletová forma, aj kvapky môžu negatívne ovplyvniť srdcový rytmus, ak patríte medzi rizikových pacientov. Tými sú pacienti, ktorí prekonali alebo majú nejaké srdcové ochorenie či ktorí majú nerovnováhu minerálov v krvi napríklad po prekonaní hnačky či zvracaní. Rovnako musíte byť opatrní, ak užívate lieky na:

  •  úpravu srdcového rytmu
  •  antibiotiká makrolidy (azitromycín, klaritromycín, erytromycín)
  •  lieky na liečbu depresie

Aj v tomto prípade upovedomte vášho lekára, pretože nemusí o všetkých vašich liekoch vedieť.

Nežiaduce účinky

Pri používaní kvapiek by ste sa nemali stretnúť s veľkým množstvom nežiaducich účinkov. Môže sa ale objaviť v prípade použitia do oka pálenie očí a rozmazané videnie, preto je potrebné, aby ste si ich nakvapkali do oka aspoň pätnásť minút pred riadením vozidla.

Slnečné žiarenie

Rovnako ako pri tabletách, aj počas používania kvapiek sa vyhýbajte nadmernému kontaktu s priamym slnečným žiarením. Mohlo by dôjsť k fotosenzitívnej reakcii, a teda k nepríjemnému spáleniu kože.

Ako správne používať kvapky s ofloxacínom

Počas užívania kvapiek je zakázané používať mäkké kontaktné šošovky, a tvrdé je potrebné pred aplikáciou vybrať, a založiť ich najskôr 20 minút po nakvapkaní.

Rovnako nepoužívajte kvapky s obsahom ofloxacínu súbežne s inými očnými alebo ušnými liekmi. Pred nakvapkaním ohrejte látku na telesnú teplotu, pretože chlad môže v oku vyvolať bolesť, a pri kvapkách do ucha zase závrat.

Lekár musí o ofloxacíne vždy vedieť

Prečo? Po prvé – ide o širokospektrálne antibiotikum, čo znamená, že nebýva prvou voľbou pri každej infekcii; preto je nerozumné, užívať silnejšie antibiotikum, ak vám postačí „slabšie“. So silnejším antibiotikom totiž ide ruka v ruke aj viac nežiaducich účinkov.

Po druhé – ofloxacín nie je účinný na všetky baktérie, a ak naň vaša infekcia citlivá nebude, váš zdravotný stav to iba zhorší.

A po tretie – dávkovanie ofloxacínu sa rôzni, a navyše aj ovplyvňuje s viacerými liekmi, čo pri neodbornom prístupe narobí viac škody, než úžitku.

Hovorte so svojím lekárom

Ofloxacín rozhodne nie je antibiotikom bez nežiaducich účinkov. Ak sa však budete riadiť pokynmi lekára alebo lekárnika, a prekonzultujete s nimi vyššie uvedené situácie, liečba môže prebehnúť bezproblémovo.

Nebojte sa preto zapojiť do liečebného procesu aktívne, a upovedomte svojho lekára a lekárnika o liekoch, ktoré užívate, resp. o tehotenstve či dojčení.

Autor: Peter Šišovský, farmaceut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre