Liečba Prevencia

Výzva na obmedzenie používania fluorochinolónových antibiotík

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vyzýva na obmedzenie používania fluorochinolónových antibiotík.

Antibiotiká sú lieky, ktoré zachraňujú životy. Ak sú však predpisované a používané nevhodne, môžu poškodiť zdravie človeka.

„Na základe preskúmania ich nežiaducich účinkov Európskou liekovou agentúrou Európska komisia nariadila obmedzenie používania chinolónovýchfluorochinolónových antibiotík vo všetkých členských štátoch EÚ,“ informuje 28. 3. 2019 na svojich webových stránkach Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Čo sú fluorochinolóny a chinolóny?

Fluorochinolóny a chinolóny sú širokospektrálne antibiotiká, ktoré sú účinné proti gram-negatívnym aj gram-pozitívnym baktériám. V klinickej praxi sú, napriek ich nežiaducim účinkom, dôležité, pretože účinkujú pri niektorých infekciách, pri ktorých nie sú iné antibiotiká dostatočne účinné.

Spotreba fluorochinolónov a chinolónov je však na Slovensku veľmi vysoká. V mnohých prípadoch nie je ich použitie nevyhnutné. Podľa Európskej komisie by sa táto skupina antibiotík nemala používať ako liek prvej voľby predovšetkým pri miernych a stredne závažných infekciách, pri ktorých môžu byť použité iné lieky.

Aké sú nežiaduce účinky liečby fluorochinolónmi a chinolónmi?

Fluorochinolónové antibiotiká patria do skupiny širokospektrálnych antibiotík s veľmi dobrou účinnosťou a napriek tomu, že sú známe riziká ich nežiaducich účinkov, sú na Slovensku často používané.

Fluorochinolónové antibiotiká môžu spôsobovať závažné vedľajšie účinky, ktoré postihujú najmä svaly, kĺby, nervový a zmyslový systém.

neziaduce-ucinky-fluorochinolony

Pri ich užívaní boli zaznamenané tieto závažné nežiaduce účinky:

 • zápal alebo roztrhnutie šľachy,
 • bolesti a opuchy kĺbov,
 • ťažkosti s chodením,
 • tŕpnutie končatín,
 • pálivá bolesť,
 • únava,
 • depresia,
 • problémy s pamäťou,
 • problémy so spánkom,
 • problémy so zrakom a sluchom
 • a zmena chuti a čuchu.

Podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv sú uvedené nežiaduce účinky známe a boli zahrnuté do Písomnej informácie pre používateľa (PIL) aj do Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC).

Zo štatistík Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

Štátny ústav pre kontrolu liečiv eviduje v súvislosti s fluorochinolónovými antibiotikami za posledných päť rokov 258 hlásení nežiaducich účinkov, z toho 110 závažných.

Z uvedeného počtu hlásení bolo 5 hlásení zaslaných farmaceutickými firmami; zvyšné hlásenia (253) zdravotníckymi pracovníkmi alebo pacientmi (resp. rodinní príslušníci, nezdravotnícki pracovníci).

„Na Slovensku je dnes registrovaných 34 liekov s obsahom ofloxacínu, ciprofloxacínu, pefloxacínu, norfloxacínu, levofloxacínu a moxifloxacínu, pre ktoré budú platiť obmedzenia indikácií,“ uvádza správa Ústavu.

V súlade s novými obmedzeniami sa fluorochinolónové antibiotiká už nebudú môcť používať:

 • na liečbu infekcií, ktoré sa môžu zlepšiť aj bez antibiotickej liečby alebo nie sú závažné (napr. infekcie horných dýchacích ciest);
 • na liečbu nebakteriálnych infekcií, napr. nebakteriálnej (chronickej) prostatitídy
 • na prevenciu cestovateľskej hnačky alebo opakujúcich sa infekcií dolných močových ciest
 • na liečbu miernych alebo stredne závažných bakteriálnych ochorení, okrem prípadov, keď sa nemôžu použiť iné antibakteriálne lieky (liek druhej voľby)
 • na liečbu pacientov, u ktorých sa v minulosti vyskytli závažné nežiaduce účinky pri užívaní fluorochinolónových alebo chinolónových antibiotík;
 • v kombinovanej liečbe s kortikosteroidmi.

Zvýšená opatrnosť sa vyžaduje pri liečbe fluorochinolónovými antibiotikami u starších pacientov, pacientov s ochorením obličiek a pacientov po orgánovej transplantácii.

Čo má vedieť pacient?

co-ma-vediet-pacient

Nežiaduce účinky užívania fluorochinolónových antibiotík sa môžu prejaviť v rôznom časovom horizonte – do dvoch dní od začatia liečby, ale aj niekoľko mesiacov po ukončení liečby.

V takomto prípade okamžite prestaňte fluorochinolónové antibiotiká užívať.

Lekára navštívte v nasledujúcich prípadoch:

 • pri prvom náznaku poranenia šľachy, napr. pri bolesti alebo opuchu;
 • ak cítite bolesť, tŕpnutie, pálenie, svrbenie, znecitlivenie alebo slabosť v končatinách;
 • pri opuchu pleca alebo končatiny, ak máte ťažkosti s chodením, cítite sa unavení alebo deprimovaní, máte problémy s pamäťou alebo so spánkom alebo ste si všimli zmenu zraku, sluchu, chuti alebo čuchu.

Riziko bolesti a opuchu kĺbov a poranenie šliach je vyššie, ak máte viac ako 60 rokov, ak máte problémy s obličkami alebo ak ste po orgánovej transplantácii.

Fluorochinolónové antibiotiká by ste nemali užívať, ak sa u vás v minulosti vyskytli pri ich užívaní nežiaduce účinky.

Ak máte otázky alebo pochybnosti o vašej liečbe, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Pri podozrení na nežiaduci účinok je okrem návštevy lekára potrebné aj jeho nahlásenie. Nežiaduce účinky môžete hlásiť priamo Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv aj prostredníctvom online formulára.

Zoznam fluorochinolónových antibiotík registrovaných v Slovenskej republike nájdete na: https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/zoznam_fluorochinolony.pdf

 

 

Zdroj:

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/statny-ustav-pre-kontrolu-lieciv-vyzyva-na-obmedzenie-pouzivania-fluorochinolonovych-antibiotik

Komentáre