Prevencia

MUDr. Klára Soboňová: Pacientom hovoríme o lieku všetko

Oddelenie klinickej farmakológie (OKF) vo FNsP Nové Zámky začalo svoju činnosť v roku 1990. Hlavnou náplňou práce oddelenia je aplikácia poznatkov experimentálnej farmakológie do klinickej praxi, a ich využívanie pri tvorbe nových terapeutických postupov a metód. Oslovili sme primárku oddelenia, MUDr. Kláru Soboňovú, PhD.

 

Kto je vlastne klinický farmakológ?

Klinická farmakológia je lekársky odbor, ktorý je interdisciplinárny, teda zasahuje prakticky do všetkých medicínskych klinických odborností (pediatriu, chirurgiu, interné oddelenia, aj oddelenia intenzívnej medicíny). Pacienti nás kontaktujú v našej ambulancii, kde v súčasnosti poskytujeme spektrum odborných konzultácií v oblasti antibiotickej liečby, bezpečnosti a rizika užívania liekov počas tehotenstva a dojčenia, posudzujeme nežiaduce účinky liekov. Vyhodnocujeme klinicky významné liekové interakcie u pacientov, ktorí užívajú viacero liekov súčasne, a usmerňujeme ich  ďalšiu farmakoterapiu: navrhujeme alternatívnu liečbu pri intoleranciách liečiv alebo pomocných látok, poučíme pacienta o správnom užívaní lieku, a taktiež  upravujeme dávky liečiv pri obličkových alebo pečeňových ochoreniach, kedy spravidla musí pacient užívať nižšie dávky lieku, eventuálne sa podáva liek v inom intervale.

Kedy a kam s tímom prichádzate?

Staráme sa o pacientov jednak v ambulancii, na našom oddelení, ale aj priamo pri lôžku pacienta, hospitalizovaného na jednotlivých oddeleniach našej nemocnice, kde často priamo upravujeme liečebný proces, aj na základe nameraných sérových koncentrácií liečiv. Koncentrácie liečiv, ktorých užívanie môže navodiť ťažké zmeny v organizme, meriame na analyzátore vo farmakokinetickom laboratóriu, priamo na našom oddelení, a tým veľmi úspešne individualizujeme liečbu u konkrétneho pacienta. Takto sa snažíme o adekvátnu liečbu, podľa klinického stavu pacienta. Sme v úzkom kontakte s pacientmi z celého Slovenska, často nás vyhľadávajú aj prostredníctvom internetu.

Čo má pacient vedieť o antibiotikách?

Má o nich vedieť všetko: kedy ich užiť – hlavne presne a ako ich užiť; či môže súčasne jesť mliečne výrobky, alebo kyslé produkty; že sa pri liečbe nesmie slniť; s akými nežiaducimi účinkami sa pri liečbe môže stretnúť; alebo, aby nám ich ihneď nahlásil, keď sa s nimi stretne. Aj takto zlepšujeme vzťah pacienta k liečbe. Pacient, ktorý odíde s receptom z našej ambulancie, je spokojný: vie, čo môže očakávať, aké sú prínosy, aj limity lieku.

Berú to pacienti naozaj vážne?

Iste. Berú to vážne. Keď zlyhá liečba u pacienta, napr. tým, že liek neužije, a aj sa s tým prizná, vieme konkrétne, prečo. Musí však byť dobrý vzťah a dobrá spolupráca medzi pacientom a lekárom – to sa stáva poslednú dobu pilierom liečebno-preventívnej starostlivosti.

Aké je vaše miesto v nemocnici?

Myslím si, že sme veľmi potrebné oddelenie. Naše služby v ambulancii sú štandardne preplácané – máme zmluvu so zdravotnými poisťovňami. Výkony, ktoré však poskytujeme pri lôžku pacienta (ročne okolo 1800 konzultácií), nie sú bodované, a neukážu sa v ekonomickom výsledku nášho oddelenia – iba v nižšej spotrebe liečiv celého zdravotníckeho zariadenia. Ale aj tým sa stávame veľkým prínosom.

Stane sa, že lekár nemá pre pacienta antibiotikum?

Zatiaľ som sa s tým, našťastie, nestretla, ale všeobecne sa vie, že nové liečivá nevznikajú tak rýchlo, ako rezistencie. Vyzývame, aby sa dôsledne robila antibiotická politika v zdravotníckych zariadeniach, v ambulanciách, ale aj na jednotlivých oddeleniach – aby sa nestalo, že na nejaký bakteriálny vírus nebude liek, čo ho vie odstrániť.

Máte rešpekt voči rezistentným baktériám?

Áno, mám. Bojím sa toho, aby nenastal čas, že nebudeme mať čím liečiť. Niekedy sa antibiotiká  zneužijú, a podajú sa pacientovi aj vtedy, keď vôbec nejde o bakteriálnu infekciu. Vtedy ich užitie ani nie je prínosom, naopak, vtedy skôr škodia. Preto by si mal lekár, ktorý antibiotiká predpisuje, dôsledne zisťovať  prejavy ochorenia – od pacienta. A vyšetriť ho. A ak treba, zistiť aj zápalové prejavy v krvi, a až podľa toho začať liečiť.

Odkážete pacientom niečo k užívaniu antibiotík?

Nech užijú liek precízne – v intenciách, ako to lekár nariadi. Nie, že nedodržia čas alebo presne dávky liečiva… Mali by si uvedomiť, že ide o veľmi vzácny liek. Budúcnosť je taká, že ak sa budú naďalej zneužívať liečivá, hlavne tie s antimikrobiálnym účinkom, môže sa stať, že pacientom, žiaľ, nebudeme vedieť pomôcť.

Fotografia: on-line archív MUDr. Kláry Soboňovej

Komentáre