Liečba Prevencia

MUDr. Jana Bendová, všeobecný lekár pre dospelých

Vyštudovala som Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Moje prvé pracovné miesto bolo v Nitre na Zobori, v Odbornom liečebnom ústave tuberkulózy a pľúcnych chorôb. Tam som si zamilovala pľúcne lekárstvo. Ťahalo ma však, naučiť sa angličtinu a vidieť „svet“, preto som odišla na jeden rok do Veľkej Británie.

Keď som sa vrátila na Slovensko, nastúpila som do Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave-Podunajských Biskupiciach, kde som pokračovala v pľúcnom lekárstve. Tu som si urobila aj prvú atestáciu z vnútorného lekárstva.

Po materskej dovolenke som sa rozhodla vyskúšať niečo iné – okrem medicíny, som chcela zužitkovať aj moju plynulú angličtinu a nemčinu. Niekoľko rokov som pracovala v medzinárodnej firme, ktorá uskutočňuje klinické skúšania nových liekov na ľuďoch pre rôzne farmaceutické firmy. Naučila som sa precíznosti a pravidlám správnej klinickej praxe. Vyše roka som tu pracovala ako vedúca oddelenia medicínskeho poradenstva a liekovej bezpečnosti.

Bola to veľmi zaujímavá práca, ktorá mi umožnila cestovať, no zistila som, že vedecká stránka medicíny nie je pre mňa to pravé. Chýbal mi kontakt s pacientmi a pocit užitočnosti, pocit niekomu pomáhať. Preto som si urobila atestáciu zo všeobecného lekárstva, a už deviaty rok pracujem ako všeobecný lekár pre dospelých.

Moja ambulancia je na vidieku, vo Veľkom Bieli, neďaleko Senca. Okrem môjho „obvodu“, mám na starosti aj dva domovy seniorov. Mám prístrojovo výborne vybavenú ambulanciu – okrem EKG, máme aj tlakový Holter, spirometer a prístroj na meranie C-reaktívneho proteínu (CRP). Všetky tieto prístroje používame v každodennej praxi.

Najviac z nich je využitý prístroj na meranie CRP. Bola som medzi prvými, ktorí pochopili, aké dôležité je toto vyšetrenie. Momentálne používam prístroj už viac ako 5 rokov. Nahromadila som tak skúsenosti, ktoré som prezentovala aj v sérii prednášok v regiónoch na Slovensku.

Patrím medzi to málo lekárov, ktorí za CRP vyšetrenie nežiadajú úhradu od pacientov. Vyšetrenie robím na vlastné náklady. Prečo? Pretože ho pri rozhodovaní potrebujem viac, ako pacient. Snažím sa totiž minimalizovať medicínske pochybenia, aby som predpisovala antibiotikum naozaj iba pacientovi, ktorý ho potrebuje, a nenútila ho nadmerne užívať lieky.

Okrem svojej práce všeobecného lekára, sa naďalej venujem vede. Píšem odborné články, a pripravujem sa na doktorát. Témou mojej vedeckej práce je manažment chronických respiračných ochorení na ambulancii všeobecného lekára, v ktorej sa mi darí skĺbiť všeobecné lekárstvo s pľúcnym.

V odborných publikáciách sa venujem témam z praxe všeobecného lekára, najmä prevencii kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, preventívnym prehliadkam a bezpečnosti pacienta. Pre medzinárodný odborný časopis Rural and Remote Health (vidiecke zdravie a zdravie v odľahlých oblastiach) recenzujem odborné články.

Ako členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, sa spolupodieľam na práci spoločnosti, organizovaní výročných konferencií, a reprezentujem spoločnosť na medzinárodnej úrovni.

Som členkou výboru medzinárodnej organizácie rodinných lekárov WONCA a národným reprezentantom v Asociácii učiteľov všeobecného lekárstva EURACT. V roku 2013 som sa spolupodieľala na organizácii svetovej konferencie všeobecných a rodinných lekárov v Prahe.

V posledných rokoch sa venujem aj posudkovému lekárstvu. Som odbornou garantkou tohto webového portálu.

Komentáre