Prevencia

Mamy s veľkým M: Narodili sa nám skôr, a sú bez antibiotík

Za nedonosené dieťatko považujeme také, ktoré sa narodí pred 37. týždňom gravidity. Životaschopné sú „predčasniatka“ po ukončenom 24. týždni, s hmotnosťou nad 500 g. Sú ale nezrelé, je u nich vysoké riziko dlhodobých následkov. Prežívanie s lepšou prognózou majú detičky narodené po 26. týždni. Pýtajú si špecializovanú starostlivosť vrátane prístrojov, ktoré im pomôžu existovať mimo maternice. Väčšina nedonosených detí užíva okrem vitamínu D a K,tiež železo. Ďalšie špeciálne lieky sa im podávajú operatívne, podľa ich zdravotných ťažkostí. A ak nenastanú komplikácie, je reálne, že sa v súčasnosti zaobídu bez antibiotík…

„Predčasniatka“ a užívanie antibiotík

„Čo najviac podporujeme rodičov, aby boli s bábätkom v úzkom kontakte. Dotyky, ich hlas, dojčenie, to všetko dáva malým bojovníkom silu na prežitie. Ideálne by bolo, dieťatko v inkubátore umiestniť od začiatku pri mame, do jednej miestnosti. Ak sa narodí dieťa o 3 mesiace skôr, býva hospitalizované v nemocnici okolo 3 mesiacov“, uvádza Doc. MUDr. Darina Chovancová.

Oslovila som na tému „predčasniatka“ a antibiotiká Mgr. Ľubicu Kaiserovú z OZ malíček, staničnú sestru na jednotke intenzívnej starostlivosti pre novorodencov v Univerzitnej nemocnici Bratislava: „Posunuli sme sa v tom, že pred rokmi skoro každé predčasne narodené dieťa absolvovalo antibiotickú terapiu. Teraz sme trpezlivejší, dávame dieťaťu šancu. Nedávame antibiotiká pre istotu, ale cielene – až keď vidíme, že sa mu nedarí, a potvrdia nám to aj laboratórne výsledky. Liečime naozaj len infekciu, a iba po určitú dobu, aby sme dieťa neohrozili, aby uňho (neskôr) antibiotiká zaberali. Uprednostňujeme prikladanie bábätka na kožu rodičom, čím sa „osídľuje“ ich prirodzenými baktériami. Protilátky im vie podať matka aj v materskom mlieku, potom sa o ne vieme postarať aj bez antibiotík. Ideme cestou prevencie – predtým to bolo u nás (na oddelení) veľmi sterilné. Odbúrali sme to, a bábätká sú odolnejšie“. Podľa jej slov, inkubátory (niektoré majú aj 30 rokov, a je ich stále málo) vedia predčasniatkam nasimulovať teplo maternice, v ktorej rástli. Sú to také „kvetinky zo skleníka“, ktorým všetci v nemocnici pomáhajú, aby sa im lepšie darilo. Maminy aj oteckov sestričky na oddelení zaúčajú, ako sa o ne postarať, veľa sa dá aj odpozorovať…

Problémy predčasne narodených detí

Deti narodené pred 34. týždňom tehotenstva nemajú ešte plne vyvinuté pľúca. Preto sa u nich objavujú infekcie dýchacích ciest. Medzi závažné nákazy u nedonosených detí patrí zápal pľúc, sepsa (otrava krvi) a meningitída (zápal blany obklopujúcej mozog a miechu). Ak sa inak nedá, u bábätiek sa dávka antibiotika stanovuje podľa hmotnosti malého človiečika, a podávajú sa infúziami. Ochranou dieťaťa proti infekciám je jeho umiestnenie do inkubátora. Novorodenci s hmotnosťou menej ako jedno kilo, sú náchylní trpieť škúlením, krátkozrakosťou, tráviacimi problémami, nedostatočným sluchom, môže byť u nich neurologický nález.

„Predčasniatka“ majú rast a vývoj vzťahujúci sa k tzv. korigovanému veku. Ten sa určí tak, že sa týždne, o ktoré sa narodilo skôr, odpočítajú od jeho veku podľa kalendára. V priebehu prvých rokov počítajte s meškaním v dosahovaní váhy a dĺžky a s miernym oneskorením vývoja. No každé bábätko je iné, a aj tie narodené v termíne dosahujú míľniky vo vývoji v rôznom čase. Personál na oddelení vám iste pomôže pripraviť sa na odchod domov a samostatnú „áčkovú“ starostlivosť o vaše bábo. Zoznámia vás s technikami dojčenia, obliekania, kúpania, a odnesiete si informácie o tom, ako mu podávať lieky, merať teplotu a používať monitor dychu. Naučia vás aj podať bábätku resuscitáciu (oživovanie pomocou masáže srdca a umelého dýchania). Odkážu vás na odborníkov, ktorých budete potrebovať a možno vám aj poradia, kde zohnať zdravotnícke vybavenie. Možno sa u vás v tejto chvíli objavia obavy z toho, či to sami zvládnete. Nebojte sa, čokoľvek je vám nejasné, pýtajte sa sestričiek alebo lekárov. Predčasne narodené bábätká by mali byť sledované pediatrom, ktorý je dobre informovaný o jeho zdravotnej „histórii“ v nemocnici. Špeciálnu a zvýšenú starostlivosť bude vaše „malé“ potrebovať do dovŕšenia minimálne 6 rokov.

Ochrana bábätiek pred infekciami

Ak bolo vaše dieťatko nedonosené alebo malo problémy s dýchaním, viete urobiť nasledovné:

  • Počas prvých týždňov sa vyhýbajte rušným verejným miestam a veľkým skupinám malých detí, nákupným centrám a ostatným klimatizovaným budovám.

  • V izbe, kde dieťatko spí, dodržiavajte stabilnú teplotu a vlhkosť vzduchu – minimalizuje sa tým jeho náchylnosť na infekcie. Podporné sú dotyky, klokankovanie a spánok pri mamine, tatinovi.

  • Požiadajte návštevy, aby si umyli ruky predtým, než sa dotknú vášho dieťaťa, zabráňte ich aj vášmu kontaktu s ľuďmi s viditeľným infekčným ochorením.

  • Materské mlieko (i odstriekané) má v sebe látky, ktoré podporujú odolnosť dieťatka. „Imunitne“ najkritickejšie sú prvé mesiace, do jedného roku od narodenia.

  • Je dobré, ak sa rodičia vystriedajú, keď sú vyčerpaní v starostlivosti o „predčasniatko“. Pokiaľ sa doma niečo skomplikuje, volajte do nemocnice, kde ste spolu boli.

Zdroje:  OZ Malíček, https://www.klub-mamiciek.sk/, http://www.nutriklub.sk/

Komentáre