Liečba

Levofloxacín – antibiotikum na pľúcne infekcie

Trpíte bakteriálnou infekciou pľúc, infekciou močových ciest alebo pretrvávajúcou infekciou prostaty? Levofloxacín môže byť riešením tejto zdravotnej situácie, avšak treba sledovať všetky obmedzenia, spojené s jeho užívaním.

Levofloxacín zaraďujeme do skupiny chinolónových antibiotík, ktoré zabíjajú baktérie. Na Slovensku je k dispozícii v tabletovej a infúznej forme, pričom o forme rozhoduje predpisujúci lekár, podľa závažnosti infekcie a iných obmedzení.

Na akú liečbu sa používa levofloxacín?

Medzi hlavné indikácie patria bakteriálne zápaly prínosových dutín, zhoršenia zdĺhavých zápalov priedušiek a bakteriálny zápal pľúc. Rovnako sem zaraďuje aj dlhodobé infekcie prostaty a pretrvávajúce infekcie močových ciest, vrátane infekcií obličiek a močového mechúra. Napokon, levofloxacín sa používa aj na liečbu kožných infekcií a infekcií mäkkých tkanív.

Kedy by ste levofloxacín užívať nemali?

Podávaniu levofloxacínu sa vyhnite pri deťoch a mladistvých do 18 rokov, v tehotenstve a pri dojčení. Taktiež sa nesmie užívať, pokiaľ trpíte epilepsiou alebo zápalom šliach. Medzi najčastejší patrí zápal Achillovej šľachy (na päte).

Pokiaľ máte podozrenie, že sa zápal objavil počas užívania lieku, zastavte liečbu, a ihneď sa poraďte o ďalšom postupe s vaším lekárom alebo lekárnikom. Infekcia totiž nemôže ostať neliečená.

Užívanie levofloxacínu počas tehotenstva a dojčenia

Levofloxacín nie je vhodný počas tehotenstva. Doteraz neprebehlo dostatok štúdií, ktoré by vylúčili, že jeho užívanie nemá žiaden vplyv na plod. Platí preto, že pokiaľ ste tehotná, alebo chcete otehotnieť, mali by ste sa levofloxacínu vyhnúť, a informovať svojho lekára a lekárnika.

Užívanie levofloxacínu je zakázané aj v prípade dojčiacich žien, keďže niektoré štúdie potvrdili, že toto antibiotikum prechádza cez materské mlieko na dieťa. Ak ho teda matka chce (potrebuje) užívať, musí prerušiť dojčenie.

Levofloxacín a deti

Levofloxacín nesmú užívať ani mladiství, ktorí majú menej ako 18 rokov, pretože spôsobuje poruchy chrupavkach kĺbov. Výnimku tvorí špecifická účinnosť na antrax (infekcia vyvolávaná Bacillus anthracis), ktorá bola preukázaná. Lekár sa však v takomto špecifickom prípade musí riadiť národnými a medzinárodnými nariadeniami.

Ako správne užívať levofloxacín?

Ak chcete „brať“ toto liečivo vo forme tabliet, tablety užívajte po jedle, a zapite ich dostatočným množstvom vody. Pokiaľ užívate liek len raz denne, užívajte ho ráno. Počas užívania, sa však vyhnite alkoholu.

Ak užívate lieky alebo vitamíny s obsahom železa, zinku, hliníka alebo horčíka (napríklad lieky na zníženie žalúdočnej kyseliny), dodržte 2-hodinový odstup od užitia levofloxacínu.

Vedľajšie účinky

Tak, ako pri každom lieku, aj pri levofloxacíne sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky. Treba si uvedomiť, že liečba bakteriálnej infekcie je pre naše telo zložitý proces, pri ktorom prebieha veľa dejov.

Levoflaxín môže vyvolať bolesti hlavy, závrate, ospalosť či poruchy zraku podľa SPC. Preto sa vyvarujte jeho užívania, ak musíte šoférovať, alebo aspoň dodržte niekoľkohodinový odstup medzi užitím a jazdou. Ako pri každej antibiotickej liečbe, veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj plesne.

V niektorých prípadoch sa môže objaviť aj nevoľnosť, prípadne hnačka, ktorá je vyvolaná narušenou mikroflórou čreva antibiotikom. „Vyrovnať“ túto situáciu môžete pomocou probiotík, avšak nezabudnite dodržať dvojhodinový odstup, aby účinok antibiotika nebol potlačený.

Možným vedľajším účinkom môže byť aj nespavosť. Nemali by ste ju však riešiť liekmi na spanie, ale radšej oslovte odborníka, ktorý vám poradí, alebo zmení liek.

Pokiaľ však dodržíte všetky rady od zdravotníckeho personálu, nemusíte sa liečby obávať. Ak počas liečby nastane situácia, ktorú považujete (napriek narušenému zdraviu) za atypickú, mali by ste sa poradiť s odborníkom. Urobte tak okamžite, bez zaváhania.

Čomu by ste mali venovať zvýšenú pozornosť

Levofloxacín môže meniť účinok niektorých liekov. Je preto dôležité, aby ste svojmu lekárovi alebo lekárnikovi povedali o liekoch, ktoré užívate. Takto sa vyvarujete nepríjemnostiam, a liečba bude účinná a krátka.

Pri tabletovej forme levofloxacínu  musíte dodržať minimálne dvojhodinový odstup od liekov alebo vitamínov s obsahom solí železa a zinku, alebo liekov, ktoré zhoršujú vstrebávanie účinnej látky. Minimálne dvojhodinový odstup treba dodržať aj pri užívaní sukralfátu, ktorý sa už v len súčastnosti zriedkavo zvykne používať na ochranu žalúdočnej sliznice.

Levofloxacín môže zvyšovať účinok liekov na liečbu zápalu, ako napríklad diklofenak.

Krv a obličky

Ak užívate lieky na riedenie krvi, ako napríklad warfarín, levofloxacín môže zosilniť ich účinok a spôsobiť krvácanie. Lekár by preto mal sledovať zrážanlivosť vašej krvi.

Keďže je levofloxacín vylučovaný hlavne obličkami, pacienti so zhoršenou funkciou obličiek, alebo tí, ktorí užívajú cimetidín alebo probenecid, by mali byť pod dohľadom lekára, aby antibiotikum nebolo vylučované z tela pomalšie.

Pozorný by ste mali byť aj vtedy, ak užívate cyklosporín.

Srdciari

Levofloxacín zosilňuje účinok liekov na úpravu rytmu srdca, čo môže vyvolať nechcené zmeny v srdcovom rytme. Obzvlášť citliví sú starší ľudia a ženy. Preto ak patríte do tejto skupiny, nezabudnite informovať svojho lekára.

Informovanosťou predídete problémom

Tak, ako chcete byť informovaní vy, nezabúdajte, že rovnakú informovanosť od vás očakáva aj váš lekár alebo lekárnik. Nikdy neváhajte spomenúť ťažkosti spojené s liečbou, lieky, ktoré užívate, a akékoľvek zdravotné komplikácie alebo stavy, ktoré nie sú bežné.

Nikdy nie je na škodu, pripomínať dôležité veci a uisťovať sa, že môžete bez problémov užívať nový liek, a súčasne vaše „bežné“ lieky. Vaši lekári o tom totiž nemusia vedieť.

Ak budete nasledovať vyššie uvedené rady, vaša liečba by mala byť krátka, a hlavne efektívna. A to je pozitívny moment, ktorý určite ocenia všetci, ktorí nechcú vymeškať v škole, alebo v práci.

Autor je farmaceut

Autor: Milan Berstling

 

Zdroje:

  1. http://www.drugs.com/pro/levofloxacin.html#s.5.10
  2. https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/tavanic-500-mg-spc-26071.html
  3. LÜLLMANN, H. – MOHR, K. – WEHLING, M. 2002. Farmakologie a toxikologie. Praha: Grada Publishing, 2002. str. 490 – 492. ISBN 80-7169-976-4

 

 

 

Komentáre