Liečba

Ciprofloxacín – aktuálne strašidlo pacientov

Váš lekár vám predpísal antibiotikum s účinnou látkou ciprofloxacín, a vy sa ho bojíte užívať?

Na nasledujúcich riadkoch píšeme o tom, prečo by vám práve tento liek mohol pomôcť, napríklad pri zápale močových ciest, alebo infekciách dýchacieho ústrojenstva.

Čo je ciprofloxacín?

Ciprofloxacín je synteticky pripravené antibiotikum. Zasahuje do delenia bunky baktérie, resp. do prebiehajúcej tvorby životne dôležitých látok v nej, a následne ju zabíja.

Z chemického hľadiska patrí ciprofloxacín do rovnakej skupiny, ako ofloxacín alebo norfloxacín.

Kedy sa používa ciprofloxacín?

Ciprofloxacín pôsobí na viac druhov baktérií, teda je to širokospektrálne antibiotikum. Lekár ho však pre vás zvyčajne vyberie v  prípade odolnosti baktérií na antibiotiká prvej voľby, alebo po presnom laboratórnom výsledku, ktorý potvrdí prítomnosť baktérií, ktoré sú naň citlivé.

V liečbe u dospelých, sa ciprofloxacín používa na bakteriálne infekcie. V prvom rade na infekcie močového traktu a infekcie pohlavných orgánov. Môže byť predpísaný aj na nákazy dýchacích ciest, na dlhotrvajúce alebo opakujúce sa ušné nákazy.

Ciprofloxacín možno použiť aj na:

 •          infekcie tráviaceho traktu
 •          vnútrobrušné infekcie (po chirurgickom zákroku)
 •          infekcie kože, kostí a kĺbov

Upozornenia pre detských užívateľov

U detí a mladistvých do 18 rokov sa ciprofloxacín podáva s opatrnosťou, po posúdení zo strany lekára. Zväčša sa aplikuje pri vážnejších infekciách močových a dýchacích ciest (u detí s cystickou fibrózou, či po vdýchnutí antraxu).

V prípade infekcie močových ciest, je liečba rôzne dlhá. Môže trvať 10 až 21 dní.

Ako sa správne užíva ciprofloxacín?

Užívanie určí váš lekár – podľa závažnosti ochorenia, zdravotného stavu, a u detí podľa hmotnosti. U dospelých trvá liečba zápalov dýchacích ciest obyčajne 5 až 10 dní, infekcie ucha však 1 až 3 mesiace.

Liek vždy zapite pohárom čistej vody, nie minerálnej, a nikdy nie mliečnymi výrobkami alebo ovocným džúsom (pite ich s dvojhodinovým odstupom). Uvedené tekutiny obsahujú dvojmocné katióny minerálnych látok, ako napr. vápnik a horčík, ktoré znižujú vstrebávanie ciprofloxacínu do tela. Pomarančový džús obsahuje napr. vápnik, podobne aj mliečne výrobky.

Takisto sa treba vyhnúť jedlám, nápojom, liekom a výživovým doplnkom s obsahom zinku, železa, hliníka, vápnika a horčíka, ako sú:

 •          antacidá – lieky na zníženie kyseliny v žalúdku
 •          výživové doplnky – na vlasy a nechty
 •          lieky na zlepšenie krvotvorby

Spomenuté výživové doplnky sú „schopné“ viazať ciprofloxacín, čím sa jeho vstrebanie do krvi znižuje. Preto sa odporúča dodržiavať aspoň 2- až 3-hodinový odstup pred a po užití antibiotika.

Zvýšte opatrnosť pri užívaní ciprofloxacínu, ak:

 •   trpíte ochorením myastenia gravis (tzv. „ťažká slabosť svalov“)
 •   ste prekonali ochorenie šliach, svalov alebo srdca
 •   máte nejaké ochorenie obličiek (keďže ciprofloxacín sa vylučuje z tela predovšetkým nimi)
 •   máte epilepsiu (ciprofloxacín znižuje prah záchvatov, a teda zvyšuje pohotovosť k záchvatom)
 •   máte nízku hladinu cukru v krvi, cukrovku druhého typu alebo poruchu činnosti srdca

Ciprofloxacín pôsobí aj na pečeňové enzýmy, preto môže znižovať účinok iných liečiv, ako duloxetín, klozapín, ropinirol, tizanidin, teofylín.

Vášmu lekárovi by ste mali nahlásiť aj nasledujúce lieky:

 •          metotrexát,
 •          kortikosteroidy,
 •          lieky na liečbu dny (probenecid)
 •          liek na poruchu srdca a jeho činnosti (amiodaron)
 •          lieky na zníženie kyseliny v žalúdku
 •          lieky na úpravu krvnej zrážanlivosti (warfarín)
 •          lieky na zlepšenie erekcie (sildenafil)
 •          antidepresíva (amitriptylín, dosulepín)
 •          hormóny štítnej žľazy

Ciprofloxacín má s uvedenými liekmi nevhodné interakcie, predídete tak možným komplikáciám liečby.

Nevýhodou ciprofloxacínu je aj fotosenzibilita, čiže citlivosť na slnečné žiarenie, ktoré sa môže prejaviť kožnou vyrážkou. Počas liečby sa preto vyhýbajte pobytu na priamom slnku.

Aké sú najčastejšie nežiaduce účinky ciprofloxacínu ?

Najčastejším vedľajším účinkom (okrem citlivosti na slnečné žiarenie) je hnačka. Vyhnúť sa jej však môžete vtedy, ak budete užívať probiotiká s dvojhodinovým odstupom od ciprofloxacínu.

Zriedkavo sa môže vyskytnúť aj hučanie v ušiach, bolesť svalov alebo šliach, bolesť, pálenie, poruchy zmyslov, či depresívne stavy. U pacientov, ktorí trpia epilepsiou (alebo poruchou vedomia), môže ciprofloxacín vyvolať psychické reakcie.

Ak by ste počas liečby zaznamenali čokoľvek neobvyklé, je potrebné, aby ste to ihneď nahlásili svojmu lekárovi. Nežiaduce účinky, hoci sa objavujú zriedkavo, sa môžu veľmi líšiť, a nemusia sa objaviť u každého.

Zvlášť si dávajte pozor, ak máte alergiu na chinolóny (aj ciprofloxacín), alebo sa u vás dostaví alergická reakcia. Tá sa prejavuje horúčkou, vyrážkou, opuchom, svrbením, či ťažkosťami s dýchaním.

Alergická reakcia môže byť život ohrozujúci stav, a treba ju ihneď hlásiť lekárovi, alebo lekárnikovi!

Kedy prestať užívať ciprofloxacín

Najmä vtedy, ak sa u vás objavili kožné vyrážky, bolesť kostí a šliach, zhoršenie nálady, bolesť na hrudníku, alebo sťažené dýchanie. Konzultujte tieto stavy s vaším lekárom, ten vám antibiotikum (pravdepodobne) zmení, aby infekcia neostala neliečená.

Vyberať radšej slabšie antibiotikum ?

Každé antibiotikum má svoj mechanizmus účinku na daný typ baktérie. Preto je nevyhnutné, aby lekár (kultiváciou) zistil, o aký druh baktérie ide, a až vtedy nasadil konkrétne antibiotikum.

V prípade, ak sa potvrdí infekcia baktériou, ktorú je potrebné liečiť antibiotikom druhej voľby, však môže byť užívanie slabšieho antibiotika nedostatočné. Keďže ciprofloxacín má využitie skôr pri komplikovanejších infekciách, váš praktický lekár ho isto naordinoval s určitým dôvodom.

Vy – ako pacient – samozrejme, máte možnosť rozhodovania. Ciprofloxacín sa ale osvedčil v praxi ako účinné antibiotikum (úspešne sa využíva už niekoľko rokov).

Preto ak dodržiavate zásady jeho užívania, a zohľadnite aj vyššie spomínané odporúčania, liečba ním by mala byť bezpečná a úspešná.

Autor: Anna Vicenová, farmaceutka

Komentáre