Liečba

Antibiotiká: Užívame ich správne?

Ochorenia horných dýchacích ciest bývajú zväčša nie veľmi závažné, s miernym priebehom a úplným vyzdravením. Až vo vyše 90 % sú infekcie spôsobené vírusmi.

Je veľmi dôležité rozlíšiť, či ide o infekciu vírusovú, alebo bakteriálnu, aby bola – v tom druhom prípade – nasadená antibiotická liečba.

Všeobecne platí, že vírusy spôsobujú miernejšie príznaky, ako baktérie. Pri vírusoch bývajú infekciou postihnuté súčasne viaceré miesta (s bolesťou hrdla, nádchou), zatiaľčo baktérie sa radšej „sústreďujú“ na jeden cieľ (bolí vás iba hrdlo, ale bolí vás poriadne!).

Bakteriálne a vírusové infekcie

Dĺžka ochorenia je kratšia pri víruse (ochorenie vymizne do siedmich dní), kým baktérie môžu spôsobovať ťažkosti aj týždne. Teplota býva pri vírusoch častokrát normálna, alebo len mierne zvýšená.

Pri bakteriálnej infekcii však máte teplotu nad 38 °C, a pretrváva viac, ako len niekoľko dní. Treba však poznamenať, že každý človek reaguje na infekciu individuálne, a aj vírusy (napríklad virus chrípky) dokážu vyvolať teplotu nad 39 °C, pričom tá – vo väčšine prípadov – do dvoch dní sama klesne.

Najspoľahlivejším a objektívnym odlíšením vírusovej infekcie od bakteriálnej je vyšetrenie parametra CRP (C-reaktívny proteín, bielkovina) z krvi. Je založené na fakte, že pri bakteriálnych infekciách reaguje organizmus tvorbou takzvaných proteínov akútnej fázy (sú to bielkoviny, ktoré majú pomáhať imunitnému systému v boji s infekciou), zatiaľčo pri virózach sa tento proteín tvorí minimálne.

Vyšetrenie je dnes v mnohých ambulanciách rutinnou praxou. Postačí malé pichnutie do bruška prsta, jedna kvapka krvi, a prístroj o chvíľu vyhodnotí hladinu CRP v danej vzorke krvi. Lekár sa tak vie hneď rozhodnúť, akú liečbu pacientovi nasadí.

Prehnané predpisovanie antibiotík?

Po podrobnom vyšetrení lekár určí, či pacientovi budú, alebo nebudú podávané antibiotiká. Tieto lieky sú totiž jednou veľkou špeciálnou kategóriou spomedzi ostatných liekov.

Vďaka objaveniu antibiotík získalo ľudstvo úžasnú zbraň v boji proti infekčným ochoreniam. Antibiotiká dnes „zázračne“ liečia ochorenia, na ktoré predtým ľudia umierali (len ťažko si vieme predstaviť, že by inak zdravý a zdatný človek v strednom veku mohol zomrieť na zápal pľúc).

Komentáre